Friday 7 March 2014

အပူဒဏ္ သက္သာေရးယေန႔ခ်ိန္ကာလက ေဆာင္းအကုန္ေႏြအကူးကာလမုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ အပူပုိင္းကာလထဲသုိ႔ တုိး၀င္လာေခ်ျပီျဖစ္၏။ ေႏြအကူး ေလရူးေတြလည္း ျမဴးျပီေလ ဆုိတဲ့ သီခ်င္းစာသားအတုိင္း ေလရူးေတြ တျမဴးျမဴးနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္သမားေတြအတြက္ စိတ္အရမ္းပ်ံ ႔လြင့္လုိ႔ေကာင္းတဲ့ အခါသမယဟုဆုိရင္လည္း မွားအံ့မထင္ပါ။ ေလရူးဆုိတဲ့အတုိင္း သူ႔သေဘာအတုိင္း တုိက္ခတ္ေန၏ အေအးရိပ္ဘက္ကေန တုိက္ခတ္လာတဲ့ေလကေတာ့ အေအးအေငြ႔အသက္ပါသည္မုိ႔ ခံစားရသည္က ေအးျမလွသည္ အပူကြင္းျပင္ၾကီးကေန တုိက္ခတ္လာတဲ့ေလကေတာ့ အပူေငြ႔ေတြ သယ္ေဆာင္လာသည့္မုိ႔ ထိေတြ႔ခံစားရ သူတုိင္း အပူအေငြ႔အသက္ကုိ ခံစားရရွိေစမွာေတာ့အမွန္ပင္။ဒါကေတာ့ သဘာ၀ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ အပူအေအးဒဏ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္တစ္ခု အပူဒဏ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြအေပၚ မွန္းဆႏုိင္ရခဲတဲ့ တခါတရံမွာလည္း ျဖစ္ေပၚခံစားရတဲ့ အပူဒဏ္တစ္ခု။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထပ္ေျပာရရင္ ရင္ထဲက အပူတစ္ခုပါ။ ရင္ေတြအရမ္းပူလွျပီ၊ ရင္ထဲမွာ မီးေတာက္ေနျပီ ဆုိျပီး ဖြင့္ဟေျပာၾကားသံကိုလည္း ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒါက ေကာင္းဆုိးႏွစ္တန္ေလာကဓံကုိခံစံေနၾကသည့္ေလာကီလူသားေတြအတြက္ အပူဒဏ္တစ္ခုပါ။ ထုိအပူဒဏ္ကုိ မၾကဳံဖူးတဲ့သူက မရွိသေလာက္ရွားပါးလွ၏ အတိတ္ကံ ၾကမၼာေၾကာင့္ အပူအေငြ႔အေပၚ ခံစားရမႈ အနည္းအမ်ားေတာ့ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သဘာ၀အပူဒဏ္ကို မခံႏုိင္သူ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေဆးလည္း ရွိၾကသည္ ၾကိဳလည္းကာကြယ္ၾကသည္။ သက္လည္း သက္သာၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ စိတ္တြင္ ခံစားေနရသည့္ အပူဒဏ္အတြက္လည္း သက္သာေစရန္ ေဆးနည္း လမ္းေကာင္းေတြရွိပါသည္။ ဒါေပမဲ့လည္း သဘာ၀အပူဒဏ္က ကုသေရးပိုျပီးလြယ္ကူသည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကသည္။ရင္ထဲက အပူဒဏ္ကေတာ့ ကုသေရးအလြန္ခက္ခဲလွသည္။ ထုိခက္ခဲလွသည္ကို ၾကိဳးစားျပီး မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ၾကသည့္အတြက္ အပူအေပၚ မႈတည္ျပီးေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ထပ္တုိးလာေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေလာကၾကီးတြင္ မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူးဆုိျပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဆုံးစီရင္သြားသူမ်ားလည္းရွိပါသည္စိတ္အပူဒဏ္ထဲမွာ အဆုိးဆုံးၾကဳံေတြ႔ရသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ေသာကျဖစ္မႈ ေ၀ဒနာေတြက အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။ စိတ္အပူဒဏ္အနည္းအမ်ားအလုိက္ထုိေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရသည္ အနည္းအမ်ားကြာေသးသည္။ တခါတရံ မေျပာပေလာက္ေသာ အပူဒဏ္က ခံယူမႈအေပၚမႈတည္ျပီး အၾကီးမားဆုံးျဖစ္သြားတက္ေသးသည္။ ထုိဒဏ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး သက္သာေရးအတြက္ တျခားသူက အစားထုိး ၀င္ေရာက္ကုမေပးႏုိင္၊ မိမိစိတ္တြင္ ခံစားရသည္ကုိ ေဆးနည္းမ်ားရွိသည့္အတုိင္း ကိုယ္တုိင္လုိက္နာ က်င့္ၾကံႏုိင္ပါက ထုိဒဏ္ကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ မိမိဖာသာ ဖန္တီးကုသရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အပူဒဏ္သည္ ပုံမွန္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ မွန္းဆ ေတြးထင္ထားသည့္ အရာတစ္ခုမွ လဲြေခ်ာ္ ပ်က္စီးသြားေသာအခါ ေပၚလာတက္တဲ့ အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါ၏။ စိတ္အပူဒဏ္ကို သက္သာရာရရွိေရး ျမစ္ဖ်ားခံရာကို ဦးစြာ စုံစမ္းေလ့လာသင့္လွသည္။ ေနပူဒဏ္ကုိ ခံရဖန္မ်ားေသာသူသည္ ထုိအပူမ်ားျဖင့္ ရင့္ၾကက္ျပီးသားျဖစ္သျဖင့္ ခံႏုိင္ရည္ရွိၾကသည္။ တခ်ိန္မွာ သက္သာသြားမည္ဆုိတာလည္း သိၾက၍ အပူအေပၚ ေသာကသိပ္မထားတဲ့အတြက္ ျမန္စြာဘဲ အေအးဓာတ္သေဘာကုိ ခံစားမိသြားၾက၏။ အပူဒဏ္သိပ္မၾကဳံဖူးသူတုိ႔အတြက္ေတာ့ လက္ရွိအပူဒဏ္သည္ အျမဲျဖစ္ပ်က္ေနမည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္ ပူဆဲခဏမွာကို စိတ္ထဲတြင္ မီးေတာက္သကဲ့သုိ႔ ပူေလာင္မႈေတြျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္ခါတရံ ျပႆနာမ်ားတြင္သူ႔အလုိလိုအေျဖမ်ားပါတက္သည္။ အပူဓာတ္ေနာက္ကြယ္တြင္ အေအးဓာတ္ရွိပါသည္။ေ၀ဒနာသိ ေရာဂါသိရင္ေျဖစရာေဆးလည္းရွိပါသည္။ အပူဒဏ္အတြက္ ဘ၀ကို အရႈံးမေပးဘဲ ၾကံ ႔ၾကံ ႔ခုိင္လွ်က္ ရင္ဖြင့္တာကအစ၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေစခ်င္သည္။ အေကာင္းဆုံးေဆးနည္းကေတာ့ တရားဘာ၀နာ လက္ကုိင္ထားျပီး က်င့္ၾကံၾကိဳးစားလွ်က္ ဓမၼအသိဥာဏ္ျဖင့္ ေျဖေဖ်ာက္တက္ေစခ်င္ပါသည္။ အပူဒဏ္တစ္ခုကို ေျဖေဖ်ာက္နည္းသိရင္ ေနာက္အပူဒဏ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် ျငိမ္းသတ္ႏုိင္မည္ ထင္ပါသည္။ ေႏြအပူဒဏ္သည္ အျမဲမပ်က္ ျဖစ္တည္ေနမွာ အေသခ်ာပင္။ ရင္ထဲက အပူဒဏ္ကေတာ့ ေျဖေဖ်ာက္နည္းသိရင္ ထုိအပူဒဏ္အေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိသြား၊ တြန္းလွန္ႏုိင္ေရး စြမ္းအားေတြရွိသြားတဲ့အတြက္ အျမဲမပ်က္ တည္ရွိေနႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အပူပုိင္းကာလေရာက္လာသည္မုိ႔ အပူဒဏ္ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ တီဗီြေတြကတဆင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးႏႈိးေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ ၾကသည္လည္းျမင္ေတြ႔ရသည္။ ေပါ့ေပါ့မေနဘဲ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ မိမိဘ၀အတြက္ စိတ္အခ်ရဆုံးျဖစ္မည္ဟု ထင္၏။ ေလာကအပူဒဏ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ျပီးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ခႏၵာတြင္းအပူဒဏ္ကုိ ျငိမ္းသတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ျငိမ္းခ်မ္းေအးျမမႈေတြ ရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

No comments: