Saturday 30 June 2018

"ဘုရားရွင္"ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သင္ၾကားေတာ္မူေသာ "တရား အားထုတ္နည္း"


"တရား"အားထုတ္ၾကတဲ့အခါ
ထိုင္တဲ့ေနရာက်ေတာ့
သူ႔သားသမီးေတြ မထိုင္တတ္မွာစုိးလို႔တဲ့။

"ဘုရားရွင္"က "ထိုင္ပုံထိုင္နည္း"ေလးကုိ ညႊန္ၾကားထားေသးတယ္ဗ်။

ဤ"သာသနာေတာ္"မွာရွိေသာ
"သူေတာ္ေကာင္း"သည္-
-ေတာေတာင္ ကုိသြား၍ျဖစ္ေစ၊
-သစ္တစ္ပင္ရင္း,ဝါးတစ္ပင္ရင္းကုိသြား၍ျဖစ္ေစ၊
-လူသူတိတ္ဆိတ္တဲ့ ဆိတ္ျငိမ္ရာကုိ
သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ-တဲ့။

ဟုတ္ကဲ့လားဗ်ာ။

ဒါက "တရားသမား"နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ "သုံးဌာန"ကုိ
ညႊန္းထားတာ။

တို႔ လူမရွိတဲ့ေနရာ"အာရံု"အတိုက္အစြဲမရွိတဲ့ ေနရာမွ တို႔ စိတ္ျငိမ္မွာေပါ့၊
ဟုတ္ကဲ့လား။

"အာရံု"သည္ "စိတ္ကစားရာ ကစားကြက္"
မဟုတ္ဘူးလား၊
အဲဒီေတာ့ "ကစားကြက္ မရွိတဲ့ေနရာကုိ သြားေပးပါလို႔"ဆိုလိုတယ္ဗ်ား။

ကဲ…
အဲဒီေနရာေရာက္ေတာ့ "ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ"-ဆိုရင္,
-"ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕တစ္ဝက္ေအာက္ပိုင္းကုိ
ဖြဲ႕ေခြေပးပါ"တဲ့။
-"အထက္ပိုင္းကုိယ္ေလးကုိေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလး ထား ေပးပါ"တဲ့။

ဒါ-"ဘုရား ကုိယ္တိုင္ ေျပာသြားတဲ့ နည္း"ပါ ။

အဲလိုထားေပးျပီးရင္,
"မိမိရႈလိုတဲ့"ရႈကြက္"ကုိ "သတိ"ေလးကုိ
ေရွးရႈျပီးတင္ေပးလိုက္ပါ"-တဲ့။

-ေနရာသတ္မွတ္ေပးလိုက္တာ
ထင္တယ္။
-"သတိ"ေလးကုိ ေနရာခ်ေပးလိုက္တာ ထင္တယ္။

တို႔ "ေယာဂီ"ေတြက်ေတာ့ ဘယ္မွာ
"သတိ"ရဲ႕ "ခ်ထားတဲ႔ ေနရာ"တုန္းဆိုရင္-
"ႏွာသီးဖ်ားေလး"ကုိ
"သတိ"ေလးကုိပုိ႕လႊတ္ေပးပါ။
အဲလိုပုိ႔လႊတ္ျပီး ေနထိုင္လိုက္ပါ"တဲ႔။

ဒါ "မဟာသတိပ႒ာနသုတ္"မွာ "ဘုရား"ကုိယ္တိုင္
ထိုင္ခိုင္းတဲ့"ထိုင္ပုံထိုင္နည္း"ပါပဲဗ်ာ။

အဲဒီေတာ့ တို႔ ဒါေလးကုိ ရွင္းၾကစုိ႔။

"တရားထိုင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္"သည္ မထိုင္ခင္ေတာ့
မိမိတို႔ "ဘာဝနာ ပရိကံ"ေခၚတာေပါ့ေလ
-ဘုရား အာရံုျပဳျခင္း၊
-ဂါရဝ ျပဳျခင္း၊
ဒါေတာ့ရွိရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။

အဲဒီ"ဂါရဝ"ျပဳလိုက္တာက
"မာန္ခ်"လိုက္တာထင္တယ္။

"ငါ,ငါ့ဥစၥာ, ငါပိုင္တယ္"ဆိုတဲ့
အဲဒီ "တဏွာ,မာန,ဒိ႒ိ"နဲ႔ကပ္ေနတဲ့
မိမိစိတ္ကုိ "မာန္ခ်"လိုက္တာ။
ဒါ"ဂါရဝျပဳတာ"ထင္တယ္ဗ်ား။

အဲလို"ဂါရဝ"ျပဳျပီးရင္ "တရား"အားထုတ္ဖို႔
"ပရိကံ"ဆိုတဲ့"အေျခခံ"ယူရျပီထင္တယ္ဗ်ာ။

အဲဒီေတာ့-
"ေအာက္ပိုင္းကုိယ္ ေလး ကုိ
ထက္ဝက္ဖြဲ႔ ေခြေပးပါ"တဲ့။

တို႔ "အမ်ိဳးသမီးေယာဂီမ်ား"က်
"တစ္ဖက္တင္ပလႅင္ေခြ"၊
"အမ်ိဳးသားမ်ား"က်
"ႏွစ္ဖက္ပလႅင္ေခြ"ထင္တယ္။

ဒါျဖင့္-
"ဘာလို႔ တင္ပလႅင္ေခြရသလဲ?"ဆိုတာ
ေမးစရာ မရွိဘူးလားဗ်ာ။

"ဘုရား"က ဒီလိုလုပ္ဆိုတိုင္း မျပီးနဲ႕။
ကုိယ္ ကုိယ္တ္ုိင္ သေဘာေပါက္ဖို႔
လိုေသးတယ္ ထင္တယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ-ဆိုေတာ့
"ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္ေအာင္လို႔"ဆိုတဲ့
အေျဖေလး ထုတ္ထားၾကစမ္းပါ။

"ကာယဝိေဝက"ဆိုတဲ့
"ကုိယ္ျငိမ္ခ်င္တာ"မဟုတ္ဘူးလားဗ်။
"ကုိယ္ျငိမ္"မွ
ကုိယ္မွီေနတဲ႔"စိတ္က ျငိမ္"-မွာမဟုတ္ဘူးလား။

ေျပးရင္းနဲ႔ တို႔ "ေယာဂီ"ေတြရဲ႕စိတ္က ျငိမ္မလား။

( မျငိမ္ပါဘူး ဘုရား )

"သမာဓိဥာဏ္"မရင့္သန္ေသးတဲ့"ေယာဂီ"
မျငိမ္ႏိုင္ဘူးဗ်။
သြားရင္းနဲ႔ ေကာ မျငိမ္ႏိုင္ဘူး။

သြားတာကေကာ ၾကာၾကာသြားႏိုင္မလား။

( မသြားႏိုင္ပါ ဘုရား )

ရပ္တာကေကာ ၾကာၾကာရပ္ႏိုင္မလား ။
( မရပ္ႏိုင္ပါ ဘုရား )

ထိုင္ေတာ့ေကာ
ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ေတာ့ ေကာ
ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္မလား။

( မထိုင္ႏိုင္ပါ ဘုရား )

ဒါမွမဟုတ္-
"မုဆိုးဒူးေထာက္"ေကာ ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္မလား

( မထိုင္ႏိုင္ပါ ဘုရား )

ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္တာ ဒီ
-"ဘုရားေပးတဲ႕နည္း"
-"ဘုရားေျပာတဲ႕နည္း"သည္သာလ်ွင္
ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။
ဟုတ္ကဲ့ လား။

ဘာျဖစ္လို႔တုန္း ဆိုရင္,
"အမ်ိဳးသားမ်ား"နဲ႕ေျပာရင္ ေရွ႕မွာ
"ေျခမ်က္စိေလး(၂)ခု"ေထာက္ထားတယ္ ထင္တယ္။
ေနာက္က "တင္ပဆုံရိုး (၂)ရိုး"ထင္တယ္ ။

တို႔ "အမ်ိဳးသမီးေယာဂီမ်ား"က်,
ေနာက္မွာ "ဖမိုးေလး(၂)ခု"-
ေနာက္ကေတာ့ "တင္ပဆုံရိုး(၂)ရိုး"ပဲမဟုတ္လား ။

အဲဒီေတာ့ တို႔ ဒါ
"ေလးေခ်ာင္းေထာက္စားပြဲ"နဲ႔ မတူဘူးလား ။
"ေလးေခ်ာင္းေထာက္စားပြဲ"လဲတယ္လို႔ ရွိလား။

( မရွိပါ ဘုရား )

ေအးဗ်…
ဒါဆို "ဘုရားခိုင္းထားတဲ႕နည္း"က
"ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္ေအာင္လို႔"ဆိုတာ
သေဘာေပါက္ျပီေနာ္။

"ဘုရား"ခိုင္းတာ စည္းစနစ္က်ပါသဗ်ာ ။
"ဘာလိုေသးတယ္"လို႔ကုိ ေျပာစရာမရွိေပါင္ဗ်ာ။

"ေလာကီ"မွာ"ေလာကီ"လို
"ေလာကုတၱရာ"မွာ "ေလာကုတၱရာ"လို 
သူ႔ ေနရာေလးနဲ႔သူ စုံပါသဗ်ာ။
တို႔ က မလိုက္နာတာပဲရွိပါတယ္။

ဒါျဖင့္-
"တင္ပလႅင္ေခြရတာ ဘာျဖစ္လို႔တုန္း"ေမးရင္-
"ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္ေအာင္"လို႔-
အဲဒါ အေသမွတ္ထား။

-ဘယ္ေတာ့ ထိုင္ထိုင္
-ဘယ္ေနရာမွာ ထိုင္ထိုင္
-ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ထိုင္ထိုင္ 
ဒီ"ဘုရားခိုင္းတဲ႔နည္း"ေတာ့လႊတ္လို႔ မရဘူးထင္တယ္။

အဲဒီထိုင္တဲ့ေနရာမွာေတာင္
"မဟာစည္"က်ေတာ့
ဒီေျခေထာက္ေတြကုိ ဖိညွပ္ေခါက္္ေကြးးရင္
ေ႐ရွည္မရမွာစိုးလို႔
ညာဘက္ေျခေထာက္ေလးကုိ ပိတ္ရံုပိတ္ထားရတယ္။ ထပ္မထားရဘူး။
ထပ္ထားရင္ ၾကာလာရင္ ေျခသလုံး(၂)ရိုးဟာ "ဝါးလုံး(၂)ခု"ပြတ္သလို ခံရတတ္တယ္။

ထိုင္ေနက်သြားရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိဘူး။
ဒါျဖင့္…
တို႔ ထိုင္တဲ့ ကာလက်
"ဘယ္"ကုိအထဲသြင္းျပီး
"ညာ"နဲ႔ ပိတ္ထားတာထင္တယ္။

ေအး…
အဲလိုေလး ထိုင္ ရ သဗ်။

ဒါျဖင့္-
"ေအာက္ပိုင္း ထက္ဝက္ဖြဲ႕ေခြ"ထိုင္ခိုင္းတာ
"ၾကာၾကာ ထိုင္ႏိုင္ေအာင္လို႔"-ဆိုတာ
နံပါတ္(၁) မွတ္ခဲ့ၾကပါ။

ေနာက္ထပ္-
"အထက္ပိုင္းကုိ္ယ္- ကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထားေပးပါ"တဲ့။

"ခါးေျဖာင့္ေျဖာင့္
-ေခါင္းတည့္တည့္ေလး ထားေပးပါ"-တဲ့။

ဒါလဲဘာျဖစ္လို႔ တုန္းဆိုရင္-
"ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ညီမ်ွေအာင္လို႔"-ဆိုတာ
အေျဖပဲ။

တကယ္လို႔ "ေယာဂီ"တို႔က-
"ခါးရိုးႀကီး ကုန္းထားမယ္"ဆိုရင္,
"ေလးေယာက္ ထမ္းရမယ့္ဝန္"ကုိ
"ေရွ႕က ေျခမ်က္စိေလး(၂)ခု က ထမ္းထားရမွာ"ေလ။
ဒါဆို-
"ေျခမ်က္စိ(၂)ခု"ၾကာၾကာခံႏိုင္ပါ့မလား။
အေလးခ်္ိန္ က ေရွ႕မ်ားေနျပီကုိ။

"ေျခမ်က္စိ(၂)ခု"အရင္နာလိမ့္မယ္ ခင္ဗ်ားတို႔
ဟုတ္ကဲ႔လား။
ဟုတ္/မဟုတ္ေတာ့ စမ္းၾကည့္။

တကယ္လို႔"ေယာဂီ"တို႔က
"ဝီရိယ"ႀကီးလြန္ျပီး ေနာက္"ပဒတ္ေကာ့"ႀကီး ေကာ့ထားရင္ေကာ,
"ေနာက္တင္ပဆုံ(၂)ရိုး"ဘယ္လိုေနမတုန္း။
အဲဒါကုိ"ေတာ"ေျပာ ေျပာရင္ေတာ့-
"လွည္းဦး"ေပါ့ ေနျပီဗ်။

ေရွ႕ကေတာ့ သက္သာမွာေပါ့၊
ေနာက္က မခံနိုင္ဘူးဗ်။

"ေလးခု"မ်ွထမ္းရမယ့္ကိစၥေလ။

ဒါေၾကာင့္-
ေနာက္ကုိလဲ"ဝီရိယ"မလြန္ပါေစနဲ႔။
"ဝီရိယ"လိုလို႔ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ရင္လဲ
"ခါးဆစ္ရိုး"က်ိဳးသြားမွာထင္တယ္။

"ခါးဆစ္ရိုး"က်ိဳးသြားရင္ ေရွ႕ကနာလိမ္႕မယ္ ။

ေနာက္-
"ေခါင္းကေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလး"၊
ဟုတ္ကဲ့လား။

ေခါင္းကတစ္ဖက္ေစာင္းႀကီးနဲ႔မွတ္ရင္လဲ
တစ္ဖက္အားမ်ားသြားမွာထင္တယ္။

အားမ်ားသြားရင္ အဲဒီဘက္ကေစာေစာနာလိမ့္မယ္။
ဟုတ္ကဲ့လား။

"ေယာဂီ"တို႔ ေခါင္းႀကီးက တစ္ဖက္ေစာင္းေနရင္
ေစာင္းတဲ့"ဘက္ျခမ္း"က "ေရွ႕ေျခမ်က္စိ"နဲ႕
"ေနာက္တင္ပဆုံရိုး"နဲ႔ (၂) ဖက္နာသြားမွာေပါ့။
"ေလးဘက္"ကိုးဗ်။
အဲဒါေၾကာင့္ "ဘယ္"ဘက္မွမယိမ္းရဘူး။

ျပီးေတာ့-
"ႏွာေခါင္း"ေလးကလဲ
စကတည္းက "ေခါင္းတည့္တည့္"ေလးဗ်။

အဲလိုမဟုတ္ပဲ
စတည္းက "ႏွာေခါင္း" က ေအာက္စုိက္ေနရင္ "သတိ"က "ႏွာသီးဖ်ားထိပ္"ထားရမွာထင္တယ္။

"ႏွာသီးဖ်ားထိပ္"ထားရင္းနဲ႕
အားလြန္ျပီး ေအာက္မက်ႏိုင္ဘူးလား။

"ႏွာသီးဖ်ား-"သတိ"စိုက္ရတာေလ
စိုက္ရင္း,စိုက္ရင္းနဲ႕ ေရွ႕စုိက္က်သြားမွာေပါ့၊
ေရွ႕မခံႏိုင္ဘူး။

တကယ္လို႕ စထိုင္တည္းက
"ႏွာေခါင္းႀကီး"အေပၚလွန္ထားေတာ့ေကာ
"ႏွာသီးဖ်ား"လိုက္ရင္းလိုက္ရင္းနဲ႔
ေနာက္လွန္သြားမွာေပါ့၊
ဟုတ္ကဲ့လားဗ်ာ။

ဒါေၾကာင့္မို႔
"အထက္ပိုင္းကုိယ္"ကုိ "ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလး"
ထားေပးစမ္းပါ။

ဘာလို႕တုန္း ဆိုရင္-
"ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္"ညီမ်ွေအာင္လို႔။

ျပီးေတာ့-
"ဘယ္လက္"ေပၚကုိ"ညာလက္"ကေလး ထပ္ထားပါ"။

ဟုတ္ကဲ့လားဗ်ာ။

"ဒါလဲဘာျဖစ္လို႔တုန္း"-လို႔
ေမးစရာမရွိဘူးလားဗ်ာ။

"ခႏၶာကုိယ္"တို႔ မည္သည္-
-ေရွ႕မွာယို႔ က်တာ မ်ား တယ္။

-ေနာက္လွန္ တာနည္း တယ္၊
-ေရွ႕ေၾကာဆြဲတာမ်ားတယ္။

အဲဒီေတာ့-
"ေရွ႕ေၾကာဆြဲလို႔ ယို႔က်လာရင္"
သူသိေအာင္လို႔ "က်ားေထာက္"အျဖစ္နဲ႔ ထားတာ။
"ဘယ္လက္"ေပၚ
"ညာလက္"ေလး ထပ္ထားပါ- ဆိုတာ
"က်ားေထာက္"အျဖစ္ ,"က်ားကန္"အျဖစ္,
ေရွ႕ကုိယုိ႔ က် မလာေအာင္လို႔။

ဟုတ္ကဲ႔လား။

အဲဒီေတာ့ တို႔ ဒီလိုေလး-
"ဘယ္လက္"ေပၚ
"ညာလက္"ထပ္ ထားျပီး ထိုင္ ထားတယ္။

"ေယာဂီ"တို႔ က်-
-ေခါင္းမျငိမ္လို႔ ျဖစ္ေစ၊
-ႏွာေခါင္းေအာက္က်သြားလို႔ ျဖစ္ေစ၊
ေရွ႕ေဇာႀကီးရင္း နဲ႔
မွတ္ရင္း,မွတ္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕အားမ်ားလာရင္
"လက္ေမာင္း"သား ဟာ "တင္း"လာတတ္တယ္။
ဟုတ္ကဲ့လား။

ဒါလည္း-"ေယာဂီ"တို႔ က မသိဘူး၊
"ေပမွတ္ေနမယ္"ဆိုရင္ "လက္ညွိဳးႀကီး" က
ထုံလာေရာ။

တစ္ခ်ိဳ႕"ေယာဂီ"မ်ား လာေလ်ွာက္တတ္တယ္။
"လက္ညွိဳးႀကီး ကုိ တိုင္လုံးေလာက္ရွိတယ္"-တဲ့။
သူကေတာ့ အေကာင္းထင္ျပီး-
"တရားေတြ႕ျပီ"ထင္တာ၊ ဘယ္ဟုတ္မတုန္းဗ်၊
အေၾကာတင္းေနတာ။

အဲဒီေတာ့ တို႔ ကလဲ-
"နင္လုပ္တာ ေနရာမက်ဘူး"လို႔
ေျပာလိုက္ရင္ စိတ္ဓာတ္က်သြားမွာစုိးလို႔-
"အင္း…အင္း…
မွတ္…မွတ္"-လို႔ ေျပာလိုက္ရတယ္။

သူကေတာ့ အေကာင္းထင္လို႔ လာေလ်ွာက္တာေလ။ မဟုတ္ဘူးဗ်။

ေရွ႕ကုိအားမ်ားလာရင္
"လက္ေမာင္းေၾကာ"အရင္တင္း လာတာပဲ။
ဟုတ္ကဲ့လား ။

ဒါဆို ခႏၶာကုိယ္ေရွ႕ကုိ စိုက္က်ေတာ့မယ္ဆိုတာ
"သတိ"ထားေတာ့။
အဲလိုျဖစ္ေနရင္ ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ျပင္ဖို႕ မလိုပါဘူး။

"သားသမီး"တစ္ခုခုျဖစ္ရင္
"အေမ"ေအာ္ေျပာရသလို ပဲ
တို႔ ကလဲ "သတိ"ေျပာရမွာထင္တယ္။

"သတိ"ေလးနဲ႕သူ႔ ဘာသာ မွတ္လိုက္
သူ႔ဘာသာ ေထာင္တက္သြားတာ။
ကုိယ္ ကိုယ္တိုင္"ျပင္"မေနနဲ႕
ဘာမွဝင္မရႈပ္နဲ႔။
သေဘာေပါက္ကဲ့လား။

"သတိ"ကုိသာကိုင္လိုက္-
"သတိ"က သူ႔ဘာသာသူ ျပင္ေပးသြြားမယ္။

မွတ္ရင္း,မွတ္ရင္းနဲ႕ သူ႕ဘာသူ တည့္သြားတာဗ်ား။
သေဘာေပါက္ကဲ့ လား။

"ဘယ္လက္"ကေလးေပၚ
"ညာလက္"ကေလး "ထပ္"ထားပါ။

ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုရင္-
ဒါ"ေယာဂီ"တို႔ ကုိယ္တိုင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေတာ့မွာေလ၊
ေဖာ္လဲေဖာ္ေနျပီထင္တယ္။

အဲဒီမွာ "ေယာဂီ"တို႔ အခက္အခဲျဖစ္မွာစုိးလို႔ "ဘုရား"ကသင္ေပးထားတာ။
ဟုတ္ကဲ့လား။

ဒီလိုျဖစ္ရင္, ဒီလိုလုပ္ လို႔
ဒါအေျခခံေလး ေတြက အစ,
-သင္ေပးထားေတာ့-
-ဒါေလးေတြလဲ သိထားေတာ့,
"ေယာဂီ"တို႔  ျပင္လို႔ေကာင္းတာေပါ့။
ဟုတ္ကဲ့လား။

မပင္မပန္း , ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔
"တစ္နာရီ အဓိ႒ာန္"ေအာင္သြားမွာေပါ့။
ဟုတ္ကဲ့ လား။

အဲဒီေတာ့ တို႔ "ဘယ္လက္"ေပၚ
"ညာလက္"ကေလး ထပ္ ထားရတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ "လက္ညိႈး"နဲ႔ "လက္မေလး"
ထိ ေပးထားပါ။
ရႈကြက္"ႏွာသီးဝ"မွာ
တို႔ ေစာေစာက ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အတိုင္း
ခံစိတ္ေတြေပၚလို႔
-ဝင္ မွန္းမသိ
-ထြက္ မွန္းမသိ
ထိေအာင္တို႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္
မရွိႏိုင္ဘူးလား။

( ရွိ ႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား )

"စိတ္"က"ထန္"လိုက္ရင္-
တို႔ "ဘဝင္ေလ"က ၾကြတက္လာတာကုိးဗ်။
အဲဒါဆို ရႈရိႈက္ရတာ ပင္ပန္းတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံက်လဲ,
"က်စိတ္"ေတြအားႀကီးေနရင္လဲ-
-"ဝင္"မွန္းမသိ
-"ထြက္"မွန္းမသိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

-"ဝီရိယ"လို ရင္လဲ မသိႏိုင္ဘူး
-"ဝီရိယ"လြန္ ရင္လဲ မသိႏိုင္ဘူး။

"ေယာဂီ"တို႔ မွာ "တက္စိတ္"နဲ႔ "က်စိတ္" မရွိရဘူး။

"ပင္ကိုယ္စိတ္"ကေလးနဲ႕ သြားေနရမွာ၊
"သတိ"ကုိသာ တို႔ က အားျပဳရမွာ။
မိမိကုိယ္တိုင္ ဝင္မရႈပ္နဲ႔ ၾကားလား။

အဲလိုေလးမ်ား "တက္စိတ္"ေပၚလို႔
ရုန္းရင္းၾကမ္းတမ္းျပီး-
-အရႈ ရခက္,
-အရိႈက္ရခက္ ျဖစ္ေနတဲ႕အခ်ိန္
ဒီ"လက္ညိႈး"ေလး(၂)ခု ထပ္ ထား
ထိထားတဲ႔ ေနရာေလးကုိ "အာရံု"ျပဳၾကည့္စမ္းပါ။

ဒီေနရာေလးမွာ "ေသြးတိုး"နႈန္းေလးရွိပါလိမ့္မယ္။

"ေဘာက္ခနဲ","ေဘာက္ခနဲ"ေလ။

အဲဒါဆို "ေယာဂီ"တို႔က-
-ထိတယ္
-သိတယ္
ဒါေလး မွတ္ေနရင္ ဟိုဟာအနားယူျပီးသား
မျဖစ္နိုင္ဘူးလား။

တက္စိတ္ေျကာင့္ ဘဝင္ျမင့္ေနတာေတြ
က်မသြားနိုင္ဘူးလား။ 

သူမက်မခ်င္း ဒါေလး ထိတယ္ သိတယ္ မွတ္ေနရင္
ဒါလဲ တစ္မွတ္ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။
အေရးႀကီးတာ အမွတ္ရဖို႔ လိုရင္းေလ။

ဒီလိုဆိုေတာ့-
ဒါ တို႔"သက္ကယ္ေဘာ" ထင္တယ္ေဟ့။
"ေလွ,သေဘၤာ"စီးရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
"သက္ကယ္ေဘာ"လိုေလ။

တို႔ ႏွာသီးဝ ကိုယ့္အလုပ္ကုိယ္
လုပ္မရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနရင္-
ဒီ"လက္ညိႈး"နဲ႔ "လက္မ"ထိတာေလး-
(ဒါမွမဟုတ္)
"လက္မ"(၂)ခုထိေနတဲ့ ေနရာေလး မွာ ေသခ်ာၾကည့္
သူ႔ "ေသြးတိုးနႈန္းေလး" ရွိပါလိမ့္မယ္။
"ေဘာက္ခနဲ"ေလ။

ဒါေလး မွတ္ရင္ေကာ-
တို႔ "ျဖစ္ပ်က္"မျမင္ႏိုင္ဘူးလား။

( ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား )

သူ႔ မွာလဲ "ရုပ္နာမ္,ျဖစ္ပ်က္"ရွိတာပဲ၊
ဟုတ္ကဲ့လား။

ဒါေလးမွတ္ျပီးေတာ့-
-မိမိ "အရႈ, အရိႈက္"ျပင္းလို႔
-"ရုန္႔ ရင္းၾကမ္းတမ္း" ျဖစ္လို႔ပင္ပန္းေနခဲ့ေသာ္
ဒါေလးနဲ႔ အပန္းေျဖေပးစမ္းပါ။
သေဘာေပါက္ ကဲ့လား။

တကယ္လို႔ "က်စိတ္"ေပၚလို႔ "ႏွာသီးဝ"
-ဝင္တာ
-ထြက္တာကုိ မယ္မယ္ရရမသိဘူး။

ဘယ္လိုမွကုိ
-ဝင္မွန္းမသိ
-ထြက္မွန္းမသိ
"ေယာဂီ"ေတြ ပါလာတတ္ပါတယ္။

အမွတ္ခိုင္းေပမယ့္ "ေမာဟအားႀကီးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္"-
-ဝင္မွန္း
-ထြက္မွန္း ကုိ မသိဘူး။
ဟုတ္ကဲ့လား။

ဒါေၾကာင့္-
"ေယာဂီ"တို႔ အသုံးလိုရင္သုံးဖို႔ အတြက္
"လက္မေလး"(၂)ခု ထိစပ္ေအာင္
လုပ္ေပးထားပါ။

သေဘာေပါက္ျပီလား၊
ဒါကမိမိတို႔ သက္ေစာင့္လိုသုံးရမွာ၊
ဟုတ္ကဲ့လား။

ၿပီးေတာ့-
တို႔ "မ်က္စိကုိ မွိတ္ထားပါ"တဲ့။
"ဘုရားရွင္"နဲ႔ "အရိယာမ်ား" သူ႔ေခတ္တုန္းကေတာ့ တို႔ ေလာက္ "ကိေလသာ"မမ်ားဘူးဗ်။

ရွိတဲ့ "ကိေလသာ"လဲ-
တို႔ "ရုပ္ဓာတ္, စိတ္ဓာတ္ႀကီး"ေတြက
"ဘုရားေခတ္"က "(၆)ေတာင္"ဗ်။

တို႔က ဘယ္"ႏွစ္ေတာင္"က်န္ခဲ့လို႔တုန္း။
အဲဒီေတာ့ "ရုပ္ဓာတ္,စိတ္ဓာတ္"ေသးေတာ့
"ကိေလသာ"ရဲ႕မင္းမူတာ ခံရတယ္ေလ။

"ဘုရား"လက္ထက္ ကေတာ့-
"ရုပ္ဓာတ္,စိတ္ဓာတ္ႀကီး"လို႔
"ကိေလသာ"မင္းမူတာ မခံရဘူး။

ဒါေၾကာင့္မို႔-သူတို႔တုန္းကေတာ့ "မမွိတ္မသုန္"-
-ျပဴးျပဴးႀကီး လဲမဟုတ္ဘူး
-မွိတ္ထားတာလဲ မဟုတ္ဘူး၊
"လက္ဝါး"ေပၚမွာ "မ်က္လုံးေလး" ျမင္ရံုသာထားတယ္၊
"တစ္အာရံု,တစ္ခု"ေလ။

ဒါ"ဘုရား"လက္ထက္ က "ထိုင္ပုံထိုင္နည္း"။

"မ်က္စိ"ကုိ တို႔လို "စုံ"မမွိတ္ပါဘူး။

သုိ႔ေသာ္-
တို႔ေခတ္က်ေတာ့
"ကိေလသာအားႀကီး"တဲ့အတြက္-
"မ်က္စိ"ကုိ မွိတ္ေပးထားပါ။

အဲဒီေတာ့ "မ်က္စိ"မွိတ္ တာက
"တရား"ရေအာင္ မဟုတ္ပါဘူး၊"အာရံု"လုံေအာင္လို႔။

"အာရံု(၅)ပါး"ကုိ ဖမ္းတဲ့ေနရာမွာ
"မ်က္စိ"သည္ အား အေကာင္းဆုံး။

-"နား"တို႔
-"ႏွာေခါင္း"တို႔
က်န္တာေတြက သူ႔ ေနာက္လိုက္ေတြပါ။

တို႔ "ပဋိသေႏၶ"ယူလိုု႔ ေမြးေတာ့မယ့္အခ်ိန္လဲ-
ဒီ"ခႏၶာကုိယ္ရယ္"လို႔ ျဖစ္လာေတာ့-
"မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္"က "အရင္ေပၚရတယ္"လ႔ို
စာ ကဆိုပါတယ္။

ဒါျပီးမွ-
"နား အၾကည္ဓာတ္"
-"ႏွာေခါင္း"
-"လ်ွာ"-
အဲလို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ရတာကုိးကြဲ႔။

"ေသမယ့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္"လဲ
ေသခါနီး "မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္"က
အရင္ "ပ်က္"ရတာထင္တယ္။

 ဒါေၾကာင့္မို႔ "အာရံုဖမ္းတဲ့ ေနရာ"မွာ
သူသည္ အား အေကာင္းဆုံး။
ျပီးေတာ့-
"အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာ"လဲ 
သူသည္"အလုပ္အတြင္က်ယ္ဆုံး"ထင္တယ္။

အိပ္ယာႏိုး ကတည္းက ဘယ္သူကအရင္စလုပ္တုန္း "မ်က္စိ"ကေနာ္။
-"နား"အလုပ္
-"ႏွာေခါင္း"အလုပ္
-"လ်ွာ"အလုပ္ေတြက
ရွိခ်င္ရွိမယ္၊ ရွိခ်င္မွလဲရွိမယ္။
"မ်က္စိ"အလုပ္ကေတာ့ မရွိတဲ့အခ်ိန္ရွိေသးလား။

( မရွိပါဘုရား )

သူ သည္ "အလုပ္အမ်ားဆုံး"-ထင္တယ္
ဒါျဖင့္-
သူသည္"အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္"ထင္တယ္။

ဘာျဖစ္လို႔တုန္း-
သူက "အၾကည္ဓာတ္"
-အား အေကာင္းဆုံး
-ဖမ္းအား အေကာင္းဆုံးမို႔။

ျပီးေတာ့-
"အာရံု"ဖမ္းတဲ့ ေနရာမွာလဲ -
ျမင္မွလိုခ်င္တာ- ထင္တယ္ ဟဲ့၊
ျမင္မွ စားခ်င္တာ- ထင္တယ္ ဟဲ့၊
ျမင္မွ ေတြ႕ခ်င္,ထိခ်င္တာ-ထင္တယ္တဲ့။

ဒါျဖင့္-
"မ်က္စိ"က "အာရံု(၅)ပါး"မွာ
"(၃)ပါး"ေလာက္ သူအုပ္စီးထားတယ္။

အဲဒီေတာ့-
"အာရံုဖမ္းအားအေကာင္းဆုံး"ျဖစ္တဲ့
"မ်က္စိ"ကုိ မွိတ္ထားလိုက္ရင္-
တို႔ "သတိ"သည္-
"ႏွာသီးဝ"ဆို "ႏွာသီးဝ"မွာ,
အားေလး မေကာင္းေပဘူးလားဗ်ာ။

တကယ္လို႔-"မ်က္စိလဲဖြင့္ထားမယ္"ဆို
"အာရံုျပိဳင္"ေနမွာေပါ့။

အဲလိုဆို "ႏွာသီးဝ"ကုိ "သတိအား"မေကာင္းႏိုင္ဘူး၊ ဟုတ္ကဲ့လားဗ်ာ။

ဒါေၾကာင့္မို႔-"မ်က္စိေလးကုိလုံေအာင္
မိွတ္ေပးထားပါ"-လို႔ ဆိုလိုတယ္ဗ်ား။

"တရား"ရွာခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး 
"အာရံုလုံေအာင္"လို႔ ဆိုတာ-
ဒါေလး မွတ္ထားၾကစမ္းပါ၊
ဟုတ္ကဲ့လား။

အဲလိုထိုင္တဲ့ အခါ "မ်က္စိေလး"မိွတ္ထားလိုက္မယ္။

ဒါက "တရား"အားထုတ္တဲ့ အခါ-
ထိုင္တဲ့ ဟာရဲ႕"ေလးခ်က္"ထင္တယ္။

(၁) "တင္ပလႅင္ ေခြ"ထိုင္ပါ။

(၂) "ခါး"ေျဖာင့္ေျဖာင့္-"ေခါင္း"တည့္တည့္ထားပါ။

(၃) "ဘယ္လက္"ေပၚ "ညာလက္"ထပ္ထားပါ။

(၄) "မ်က္စိ"မွိတ္ပါ။

ဒီ-"ထိုင္နည္း(၄)ခ်က္"နဲ႔ "မ်က္စိ"ေလးမွိတ္ျပီး-
ေခါင္းေအးေအး, စိတ္အထိုင္က်က်ထား, မွတ္ေပးပါ။

"ေခါင္း"မေအး-"စိတ္"အထိုင္မက်ရင္
"ဘဝင္ေလ"ကမျငိမ္ဘူး၊မဝပ္ဘူး။

"ဘဝင္ေလ"မျငိမ္ လို႔ "ဘဝင္ေလ"-မဝပ္လို႔
"ဘဝင္ျမင့္"ေနတဲ့"ေယာဂီတစ္ေယာက္"ဟာ
"မ်က္ခြံ"သာပိတ္တယ္ "မ်က္လုံး"ေအာက္မက်ဘူး။

အဲဒီလို"ေယာဂီ"က
ဘာလာ ေလ်ွာက္တတ္တုန္းဆိုရင္-

"မ်က္စိထဲ
ဝါဝါ, နီနီ, စိမ္းစိမ္း ေတြ ေတြ႕တယ္ဘုရား"-လို႔
လာေလ်ွာက္တတ္တယ္။

အဲဒါ "ဘဝင္ျမင့္ေရာဂါ"စြဲေနတာဗ်။

"မ်က္ခြံ"သာပိတ္တာ
"မ်က္လုံး"က "ေအာက္မက်သြားဘူး"-ကုိး
"မ်က္ၾကည္ဓာတ္"က "တည့္တည့္ႀကီးကုိး။

အဲဒီေတာ့ "မ်က္ခြံ"ထြင္းေဖာက္ျပီး
"အလင္းေရာင္"ေတြျမင္ေနတာ။
အဲဒါ "တရားအစစ္"မဟုတ္ဘူးဗ်။

အဲလိုျမင္ရင္-
ခင္ဗ်ား တို႔ အဆန္းလုပ္ျပီး လာမေလ်ွာက္ၾကနဲ႔ဗ်။

ဒါျဖင့္ ေခါင္းေအးေအး, စိတ္အထိုင္က်က်နဲ႔ ဒီ"ဘုရား"ေပးတဲ့ "ထိုင္နည္း(၄)ခ်က္"ကုိ တြဲသုံးေပးပါ၊
သုံးတတ္ၾကပါ့မလား။

ဒါ"အလုပ္ေပးတရား"ေဟာေနတာဗ်။

"အလုပ္ေပး တရား"ဆိုတာ
"အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါ လုပ္တတ္ေအာင္"
သင္ေပးတာဗ်။

"နားေထာင္ေကာင္းေအာင္"ေပးတာမဟုတ္ဘူး။

ဒီတိုင္းလုပ္မွ ဒီလို႔ျဖစ္မွာမို႔
ဒီလိုလုပ္မွ ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္မွာ။

"တရား"အားထုတ္တာ-
"တစ္သက္လုံး ကစြဲလာတဲ႕စြဲစိတ္"ကုိ
"မွတ္စိတ္"နဲ႕လဲတာ…။

"ရည္ရြယ္ခ်က္"က ဒါပါပဲ။

"မွတ္စိတ္မ်ား"လို႔"မွတ္အား"ေကာင္းလာရင္
"မွတ္ဥာဏ္"တက္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒါက"ဘုရား ေပးတဲ့ ထိုင္နည္း"ပါပဲဗ်ား။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
"မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး"

(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
"မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး"
[7 - 3 - 99] ရက္ေန႔ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူ ေသာ-"အလုပ္ေပး တရားေတာ္"
"အသံဖိုင္"မွ)

[“မည္သူမဆို…,
လြတ္လပ္စြာ ကူးယူ ဓမၼဒါန ျပဳ ႏုိင္ပါသည္။

"ဓမၼဒါန ျပဳ မည္"ဆိုပါ လ်ွင္…,
"မူရင္း ေဟာၾကား/ေရးသားသူ ၏ အမည္"ႏွင့္
"ဓမၼဒါန ပူေဇာ္သူ - ကိုညီညီတင္"(ဥာဏ္လင္းၿမိဳ႕)"-ကို
"Credit"-ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။”]

ေရးသားၿပီးစီး။   ။

၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔
ေက်ာ္(၄)ရက္(၁-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊တနဂၤေႏြေန႔-
(နံနက္-၃း၄၅)

ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ေအးၿငိမ္းၾကပါေစ၊
သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ

သင့္
ကလ်ာဏ မိတၱ

ကိုညီညီတင္

(ဥာဏ္လင္းၿမိဳ႕)

Wednesday 8 October 2014

အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔


ဗုဒၶေဒသနာအရ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ကို အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ ပညာရွင္တို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းက နတ္ျပည္၌နတ္ပရိတ္မ်ား အဘိဓမၼာေဒသနာအက်ယ္ေဟာၾကားၿပီး ဆံုးေသာေန႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ စႏၵကူးေတာ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼာေဒသနာအက်ဥ္း ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ငါး ရာတို႔အား အဘိဓမၼာ ေဒသနာကို မက်ဥ္းမက်ယ္ အလယ္အလတ္ ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာ ေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္သည္မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၉)ခုႏွစ္၊၀ါဆိုလျပည့္ညေနခ်မ္း၌သာ၀တိၳျပည္အနီးေကာသလမင္း၏ ဥယ်ာဥ္မွဴးက႑သည္ ဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားခ်က္အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ က႑မၺသရက္ျဖဴပင္အနီးတြင္ တိတိၳိ တို႔ကိုႏွိမ္နင္း ေတာ္မူရန္ ေရမီးအစံုစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပြဲႀကီးကို အဆန္းတၾကယ္ ဖန္ဆင္းျပေတာ္မူသည္။ ထိုပြဲအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ေဟာင္းနတ္သားအား အဘိဓမၼာေဒသနာျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ေျခလွမ္းႏွစ္လွမ္းျဖင့္ သာတာသတိ ံသာနတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မူသည္။ ပရိသတ္ကဘုရားရွင္ကိုမျမင္ေတြ႕ေတာ့၍ အရွင္အႏုရုဒၶါ မေထရ္အား ေမးျမန္းရာမေထရ္ျမတ္ရွင္းျပမွအေၾကာင္းစံုသိၾကရသည္။ပရိသတ္ႀကီးကဘုရားရွင္ကို မဖူးရဘဲ မျပန္ဟုတိုင္ပင္ၾကကာ ထုိေနရာမွာပဲယာယီတဲနန္းထိုးကာေနၾကေလသည္။ သီတင္းကၽြတ္ ခါနီးမွ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ထံမွတစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္ သကၤႆၿမဳိ႕သို႔ႂကြဆင္းေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္းသိရသျဖင့္ သကၤႆၿမဳိ႕ ကေနသြား ေရာက္ႀကဳိဆိုၾကသည္။

ဘုရားရွင္သည္ တာ၀တိ ံသာျပည္မ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ဖ်ာ၌မယ္ေတာ္ေဟာင္း သႏၲဳသိတအမွဴးရွိေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႕အား၀ါတြင္းသံုးလေန႔ညမစဲ အဘိဓမၼာတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔၌ ၿပီးဆံုးေလသည္။ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔၌ သိၾကားမင္းအား လူ႔ျပည္ျပန္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္း ႏႈတ္ဆက္စကား မိန္႔ၾကားရာသိၾကားမင္းက ေရႊေစာင္တန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္း၊ေစာင္းတန္းသံုးသြယ္တို႔ကို ဖန္တီးေပးသည္။ လက်ာ္ဘက္ေရႊေစာင္းတန္းက နတ္မ်ားအဖို႔ရည္ရြယ္သည္။ လက္၀ဲဘက္ေငြေစာင္းတန္းက ျဗဟၼာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ပတၱျမားေစာင္းတန္းက ဘုရားရွင္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ေစာင္းတန္းတို႔၏ မုခ္ဦးကျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာရွိ၍ အေျခကသကၤႆၿမဳိ႕တံခါး၀မွာရွိသည္။

ဘုရားရွင္သည္လူ႔ျပည္ဆင္းခါနီး ျမင္းမုိရ္ေတာင္ထိပ္တြင္ရပ္လ်က္ေရအစံုမီးအစံုတန္ခိုးျပာဋိဟာတို႔ကို ျပေတာ္မူ၍ ထက္ေကာင္းကင္သို႔ၾကည့္ေတာ္မူေသာအခါ အကနိ႒ျဗဟၼာျပည္တိုင္ေအာင္အဆီးအတားမရွိ ဟင္းလင္းျဖစ္
သြားေတာ့၏။ေအာက္ကိုၾကည့္ေသာအခါအ၀ီစိငရဲတုိင္ေအာင္အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိ ဟင္းလင္းျပင္ ျဖစ္သြားေတာ့၏။ ယင္းအဘိဓမၼာသည္ ဓမၼသဂၤဏီ၊ ၀ိဘင္း၊ ဓာတုကထာ၊ ပုဂၢလပညတ္၊ ကထာ၀တၳဳ၊ ယမိုက္၊ ပ႒ာန္းဟူ၍ ခုနစ္က်မ္းရွိသည့္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္စေသာတရားတို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ က်မ္းကို "ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း"ဟုေခၚသည္။ ခႏၶာစေသာတရားတို႕ကိုသုတၱ တန္နည္း၊ အဘိဓမၼာနည္းတို႔ျဖင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ကာအက်ယ္ေ၀ဖန္ေဟာၾကားေသာက်မ္းကို "၀ိဘင္း က်မ္း"ဟုေခၚသည္။ ဓာတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဟာၾကားေသာက်မ္းကို "ဓာတုကထာ" ဟုေခၚသည္။ ပုဂိၢဳလ္ အမ်ဳိးတို႔ကို ခြဲျခားသတ္ မွတ္အမည္တပ္၍ ေဟာၾကားေသာက်မ္းကို "ပုဂၢလပညတ္" ဟုေခၚသည္။ အယူ၀ါဒႏွင့္ဆိုင္ေသာစကားတုိ႔ ၏တည္ရာျဖစ္၍ အဘိဓမၼာ အႏွစ္သာရတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာက်မ္းကို "ကထာ၀တၳဳ"ဟုေခၚသည္။ အႏုလံုႏွင့္ ပဋိလံု၊ ပုစာၦႏွင့္၀ိသဇၨာနာ၊ သႏိၷ႒ာန္ႏွင့္သံသယအစံုစုံျပဳ၍ေဟာၾကားေတာ္မူေသာက်မး္ကို "ယမိုက္က်မ္း" ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဟာေတာ္မူေသာက်မ္း၊ ကုသိုလ္စေသာတရားတို႔ကို ႏွစ္ဆယ္ေလး ပစၥည္းျဖင့္ ေ၀ဖန္ေသာ က်မ္း၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္၏ က်က္စားရာျဖစ္ေသာ က်မ္းကို "ပ႒ာန္းက်မ္း"ဟု ေခၚသည္။

အဘိဓမၼာတရားသည္ အမိေက်းဇူးဆပ္တရားျဖစ္ျခင္း၊ နတ္ျပည္၌ေဟာၾကားျခင္း၊သံုးလၾကာမွ်ေဟာရ ျခင္း၊ ပကတိဘုရားႏွင့္ နိမိၼတဘုရားတို႔ တစ္လွည့္စီေဟာၾကားျခင္းဟု ထူးျခားခ်က္ေလးမ်ဳိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားျဖစ္သည္။ ပါ႒ိ၏ နက္နဲျခင္း၊ သေဘာအဓိပၸာယ္၏ နက္နဲျခင္း၊ ေဟာၾကားပံုအစီအစဥ္၏ နက္နဲျခင္း ဥာဏၤေတာ္၏ နက္နဲျခင္းစေသာ ဂမီၻရေလးမ်ဳိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာတရားျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို သင္ယူျခင္း၊ ၾကားနာျခင္း၊ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းေၾကာင့္ လင္းႏို႔သားရဟန္းငါး ရာကဲ့သို႔ နမရူပပရိေစ ၦဒ ဥာဏ္ရင့္သန္ျခင္း၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရရန္ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ ေကာင္းျဖစ္ ျခင္း၊ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရယ္ကင္းေ၀းျခင္း၊ က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာ ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးထူးတရားမ်ားရရွိႏိုင္သည္။


အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း
-----------------------
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(က)ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း-ကုသိုလ္ အကုသိုလ္သေဘာတရားတို႔ကို ျပဆိုေဟာၾကားေတာ္မူ
ေသာက်မ္း

(ခ)ဝိဘင္းက်မ္း-ခႏၶာစေသာ တရားတို႔ကိုသုတၲန္နည္း၊အဘိဓမၼာနည္းျဖင့္ အေမးအေျဖျပဳကာ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာက်မ္း

(ဂ)ဓာတုကထာက်မ္း-ဓာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုေဟာၾကားေတာ္မူေသာက်မ္း

(ဃ)ပုဂၢလပညတ္က်မ္း-ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား အမည္တပ္ရ်္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာက်မ္း

(င)ကထာဝတၴဳက်မ္း-အယူဝါဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊အဘိဓမၼာအႏွစ္သာရတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာက်မ္း

(စ)ယမိုက္က်မ္း-အႏုလံု၊ပဋိလံု၊သိႏၷိဌာန္ႏွင့္သံသယအစံုစံုျပဳ႐်္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာက်မ္း

(ဆ)ပဌာန္းက်မ္း-အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ကုသိုလ္စေသာတရားတို႔ျဖင့္ေဝဖန္ေဟာၾကားကာသဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္၏ က်က္စားရာျဖစ္သည့္က်မ္း။

Sunday 7 September 2014

စိတ္ဖိစီးမႈ ႏွင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္


စိတ္ဖိစီးမႈ ဆုိတဲ့အရာက လူတုိင္း မလဲြမေသြ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရ၊ ထပ္လည္း ၾကဳံေတြ႔ရအုံးမည့္ အရာတစ္ခုပါ။ ပုံမွန္ရွင္သန္ေနတဲ့ဘ၀တစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္ သာယာေနတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကေန ေသြဖြယ္ ယိမ္းယုိင္သြားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ စိတ္က်ေရာဂါ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာလုိ႔ ေျပာႏုိင္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈဆုိတဲ့အရာေတြက ၀င္လာတက္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျဖစ္မလာႏုိင္ခဲ့တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာလဲ စိတ္ပ်က္မႈ၊ စိတ္မသက္သာမႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈစတာေတြ ၀င္တက္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး ရႈ ႔ေထာင္ကေန စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္လာရင္ သက္သာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ ဇက္ေၾကာေလွ်ာ႕ျခင္း၊ ေတးဂီတနားဆင္ျခင္း၊ ဟာသ ရီစရာတစ္ခုခုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အာရုံလဲြျခင္း၊ ပုံမွန္ေလး အသက္႐ွဴသြင္း၊ ႐ွဴထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေခြ်းထြက္ေအာင္ ေလ႕က်င္႕ခန္းလုပ္ေပးျခင္း၊ တအိပ္တေမာ အိပ္လုိက္ျခင္း ႏွင့္ ေရခဲကပ္ ေပးျခင္း စသျဖင့္ သက္သာေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္လုိ႔ ေဆးေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ဖတ္လုိက္ရတယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္ခဏအတြင္းမွာ ကုိယ္ခႏၵာမွာ ရွိေနတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ပင္ပန္းဒဏ္ကို သက္သာေျဖေဖ်ာက္ ဖုိ႔အတြက္ဘဲ အသုံး၀င္လိမ့္မယ္လုိ႔ထင္တယ္။ သာမန္ စိတ္ညစ္ႏြမ္းေနတာကုိ ထုိနည္းလမ္းေတြက အဆင္ေျပႏုိင္ေပမယ့္လည္း၊ သာမန္ထက္ပိုတဲ့ စိတ္ညစ္စရာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ခံစားရျပီဆုိရင္ေတာ့ ထုိနည္းလမ္းက ခဏသာဘဲ ခံမယ္လုိ႔လည္း သုံးသပ္မိတယ္။ ေနာက္ နာရီအပုိင္းအျခားေရာက္လာရင္ ထုိစိတ္ညစ္စရာ အေတြးမ်ိဳးက ျပန္ျပန္၀င္လာေနမွာဘဲ။ အဲ့ဒီအခါက် ေျဖေဖ်ာက္နည္းကို စိတ္ေရာဂါအထူးကု ဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာတာေလးကို သြားသတိရမိတယ္။ အဲ့လုိ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ိဳး ၾကဳံလာရင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားႏုိင္ရင္ မိမိမွာရွိေနတဲ့ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့ႏုိင္လာမယ္လုိ႔ သူက ဆုိထားေလရဲ ႔။ ဒါဆုိ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းဘဲ မွတ္ရမွာေပါ့ေလ ဆုိျပီး ေမးစရာရွိတယ္။ အဲ့လုိသေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္သလုိရွိေပမဲ့လည္း အဓိက ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုကို လက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ အေကာင္းဘက္ကေန လွည့္ေတြးႏုိင္ျခင္းလုိ႔ သက္ေရာက္ေစတာက ဆုိလုိရင္းက ပုိနက္နဲမယ္ထင္တယ္။ ငါ့အျဖစ္နဲ႔ငါသာ ရွိပါေစေတာ့ ေျဖသာပါတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္အားငယ္မႈမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ အဓိက ကေတာ့ တရားသေဘာနဲ႔ အေၾကာင္းအကိ်ဳး ဆင္ျခင္ျပီး လက္ခံႏုိင္တာကို ေျပာတာ၊

ေနာက္ျပီးေတာ့ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေမတၱာစြမ္းရည္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာ ျပသ ဆုိဆုံးမဖူးတာေလးကို သြားျပီး ျမင္လာတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက "မနာပဘာ၀ ဒႆန" ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ယခုလုိရွင္းလင္း သြားတယ္။ "မနာပဘာ၀ ဒႆန" ဆုိတာ သူတစ္ပါးတုိ႔ရဲ ႔ အေပၚမွာ၊ ႏွစ္သက္စရာ အခ်က္အလက္ ကေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ ကုိယ္နဲ႔ ဆန္႔က်င့္ေနတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပုဂဳိလ္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေနာ္၊ သူ႔မွာ ႏွစ္သက္စရာ အခ်က္ကေလး တစ္စုံတစ္ခုေတာ့ ရွိရမယ္၊ အဲ့ဒီ ႏွစ္သက္စရာ အခ်က္ကေလး တစ္စုံတခုရွိရင္ အဲ့ဒါေလးကို စုိက္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဘာျဖစ္လဲ၊ ေရၾကည္ေလးေသာက္လုိက္ရသလုိပါပဲ အဲဒီ ဒႆနိက ေဗဒကုိ မနာပဘာ၀ ဒႆန ေခၚတယ္ဆုိျပီး ဆုိဆုံးမသြားဖူးပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ျမင္လုိက္တုိင္း စိတ္ညစ္စရာ ေပၚလာတက္တဲ့ ရန္သူတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေလးေတြနဲ႔ပဲ ျဖည့္ေတြးေပးလုိက္တာမ်ိဳးက သူ႔အေပၚ ရန္ျပဳခ်င္စိတ္၊ စိတ္ဆုိးခ်င္စိတ္၊ ျမင္တုိင္း စိတ္ညစ္ရတဲ့ စိတ္ေလးေတြ ေပ်ာက္သြားတာကို ေတြ႔ရမယ္တဲ့။ တနည္းအားျဖင့္ ေတာထဲမွာ ေရကန္တစ္ကန္ကုိ ေတြ႔မယ္ဆုိပါစို႔၊ ေတြ႔တဲ့အခါမွ ေတြ႔တဲ့သူ အခ်ိဳ႔က ေရဆာလုိ႔ ကန္ထဲဆင္းၾကည့္ေတာ့ အေပၚမွာ ႏြံေတြဖုံးေနေတာ့ ေရျပင္ကုိ အေပၚယံၾကည့္ျပီး မသန္႔ပါဘူး၊ မေအးပါဘူးဆုိျပီး ေရကန္ထဲကို ဆင္းမကုိင္ၾကည့္ေတာ့ဘဲ ျပန္လွည့္သြားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႔ သိတက္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ႏြံဖယ္ျပီးရင္ အထဲမွာ ေရၾကည္ ေရသန္႔ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာကို သိၾကတယ္။ သူုတို႔ကုိယ္တုိင္လည္း ထုိအႏွစ္အရသာကုိ ခံစားၾကည့္တက္ၾကတယ္။

အထူးသျဖင့္ မိမိအပါအ၀င္ေပါ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ စၾကည့္ျပီဆုိရင္ ေကာင္းတာအျပင္၊ မေကာင္းတာေတြကုိ ၾကည့္တက္ၾကတယ္။ မိမိအေပၚ တုိက္ခုိက္လာျပီဆုိ သူ႔မေကာင္းတာေတြခ်ည္းဘဲ ၾကည့္လာတယ္၊ ေ၀ဖန္တက္လာတယ္၊ ကို႔အလွည့္ေ၀ဖန္ခံရမွာကုိက်ေတာ့လည္း လန္႔လာျပန္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူနဲ႔ရင္ဆုိင္ရမွာကုိ စိတ္ေလး လာသလုိ ျဖစ္လာတယ္။ ေကာင္းကြက္ေလးကို ျမင္တက္ ရႈတက္သူဟာ သူေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ စိတ္ရွင္းရွင္းနဲ႔ ေနထုိင္တက္ျပီး လူေတာ္ လူေကာင္းလုိ႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ သူၾကီးပါပဲ၊ ခံယူခ်က္ေလး ကြာသြားတဲ့အတြက္ တျခားသူေတြအေပၚ ႏွာတစ္ဖ်ားသာ သြားတာကို ေျပာခ်င္တာ။ ဒီလိုဘဲ မိမိအေပၚ က်ေရာက္လာတဲ့ အျဖစ္ဆုိးေတြ၊ ကံမေကာင္းမႈေတြ၊ ေစာင့္စည္းရမႈ၊ ပင္ပန္းမႈေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းစုံျပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေလာကဓံ၏ ရုိက္ခတ္မႈကေနျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ေသာကေတြအေပၚကုိ ေကာင္းကြက္ေလးေတြၾကည့္ျပီး စဥ္းစား၊ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လုိျဖစ္သလဲ၊ ငါ့တုန္းကေကာ ဘာေတြ သူမ်ားအေပၚ မေကာင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့လဲ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ သင့္လွတယ္။ သူက ကုိယ့္အေပၚ မေကာင္းၾကံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာဘဲျဖစ္ပါေစ မိမိမွသည္းခံစိတ္ေမြး၊ ေမတၱာစိတ္ေလးနဲ႔ဘဲေနေပး ႏုိင္ရင္ပုိေကာင္မယ္။ ဒီထက္ပုိျပီး သူ႔အလြန္ကေန ကုိယ့္အလြန္ေဒါသတုိ႔၊ မာန္မာန တုိ႔ စတဲ့ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းခံေတြဆီ စီးဆင္းမသြားေစနဲ႔ေတာ့။ ဘာေၾကာင့္ ဒီစိတ္ဖိစီးမႈက ျဖစ္တာလဲကအစ အက်ိဳးျဖစ္လာေစမဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကုိဆက္စပ္ေတြး၊ အေၾကာင္းသိသြားရင္ သိတဲ့စိတ္ေတြက ေနာက္မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားလိမ့္မယ္။ အဓိကဆုိလုိခ်င္တာကေတာ့ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေ၀ဒနာကုိ စိတ္နဲ႔ ေျဖသာေအာင္ ကုသျခင္းေပါ့ ခုခ်ိန္မရေသးေပမဲ့ "ေရမကူးတက္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ကူးပါမ်ားရင္ေတာ့ အကြ်မ္းတ၀င္ျဖစ္လာျပီး တက္ေျမာက္သြားတက္တယ္ဆုိတဲ့" ဥပမာတစ္ခုကိုေတာ့ မေမ့သင့္ပါ။ ဓမၼနဲ႔ ယွဥ္ျပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးျမင္သိကာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေသာက ဒဏ္ေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ လာႏုိင္ၾကပါေစ။။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသဝါဒကထာမ်ား


၁။ သစၥာေလးပါးဆိုတာ သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ။
၂။ ရခဲတဲ့ ဘ၀ေလးမွာ အလကား အခ်ိန္ေတြ မၿဖဳန္းပါနဲ႔။
၃။ နားကတရားနာပါ၊ ဥာဏ္က ခႏၶာလွည္႔ပါ။
၄။ တရားနာတာသည္ မိမိအေရး၊ တရားအားထုတ္တာသည္ မိမိအေရး။
၅။ နားၾကီးၾကီးနဲ႔ တရားနာပါ။
၆။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္တဲ့အခါမွာ ကိေလသာ ၾကားမခိုေစနဲ႔။
၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆိုတာ စာထဲမွာ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိခႏၶာထဲမွာ ရွိတဲ႔တရား။
၈။ မိမိ ခႏၶာထဲမွာ ရွိတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကို မိမိဥာဏ္နဲ႔ ရွင္းေအာင္ လုပ္ပါ။
၉။ စာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိတာသည္ သညာသိ၊ ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိတာသည္ ပညာသိ။
၁၀။ ေရွ႔အေသကို ေနာက္အေနနဲ႔ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၁၁။ သညာသိနဲ႔ နိဗၺာန္ မေရာက္ႏိုင္ပါ၊ ပညာသိမွ နိဗၺာန္ ေရာက္မည္။
၁၂။ ေရွ႔ေနာက္ ခြဲတတ္ပါေစ၊ မိမိအေရးက ေရွ႔ထား၊ သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရးက ေနာက္ထား။
၁၃။ ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္ မလုပ္ပါနဲ့၊ ဘ၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ရုပ္သိမ္းေအာင္ လုပ္ပါ။
၁၄။ ဒါနက သံသရာ ရွည္တာလား၊ ဒါနေနာက္က အသိမလိုက္လို႔ သံသရာရွည္တာလား။
၁၅။ ဒါနေနာက္က အသိမလိုက္လို႔ သံသရာရွည္တာပါ။
၁၆။ သစၥာသိလွ်င္ ခႏၶာေရာင္းလွဴပါ။ သစၥာမသိလွ်င္ သစၥာသိေအာင္ အရင္လုပ္ပါအံုး။
၁၇။ အိုရာက နာရာမေရာက္ခင္ ၀ိပႆနာ လုပ္ပါ။ ၁၈။ အရွိနဲ႔ အသိ ကိုက္ေအာင္လုပ္တာ ၀ိပႆနာ။
၁၉။ ေရွ႔စိတ္ကို ေနာက္စိတ္နဲ႔ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၀။ ေရွ႔နာမ္ကို ေနာက္ဥာဏ္နဲ႔ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၁။ ၀ိပႆနာ အားမထုတ္ပဲနဲ႔ ေန႔ေရႊ႔ ရက္ေရႊ႔ ေရႊ႔ေနတာသည္ ဥာဏ္ကမဦးဘဲ အေသကဦးသြားရင္ ကိုယ္႔အတြက္ နာမယ္။
၂၂။ အေသက ၿဖစ္ပ်က္ အရွင္က မဂ္၊ အပ်က္နဲ႔ မဂ္နဲ႔ ကိုက္ေအာင္ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၃။ ေရွ႔ကၿဖစ္ပ်က္ ေနာက္ကမဂ္နဲ႔ ကိုက္ေအာင္ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၄။ အေသကို အရွင္က ၾကည္႔ေနတာ ၀ိပႆနာ ၿဖစ္သည္။
၂၅။ အေသက ၿဖစ္ပ်က္ အရွင္ကမဂ္ အပ်က္နဲ႔ မဂ္ ကိုက္ေအာင္ ၾကည္႔တာ ၀ိပႆနာ။
၂၆။ သူမ်ားစိတ္ အကဲမခတ္ႏွင့္၊ မွားေသာ္ရွိ မွန္ေသာ္ရွိ၊ ကိုယ္႔စိတ္ကိုယ္ အကဲခတ္တာမွ အမွန္ရမည္။
၂၇။ အလုပ္ၾကည္႔ခ်င္ရင္ ခႏၶာၾကည္႔၊ အလုပ္စဥ္ၾကည္႔ခ်င္ရင္ မွတ္တမ္းၾကည္႔။
၂၈။ ကိုယ္႔စိတ္ၿဖစ္တာ ကိုယ္မသိတာ အရုပ္အဆိုးဆံုး။
၂၉။ ကိုယ္႔စိတ္ၿဖစ္တာ ကိုယ္အကဲခတ္ႏိုင္မွ ၀ိပႆနာ။
၃၀။ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေမြးကတည္းက အေသဘက္ကို ေၿပးေနတယ္။
၃၁။ ဘယ္ေဗဒင္မွ မယံုၾကနဲ႔၊ ခႏၶာ သူ႔လမ္းသူ ေၿပးေနေတာ႔ မေန႔ကထက္ ယေန႔ ေသဘို႔ တစ္ရက္နီးသြားၿပီ ဆိုတာသာ ယံုလိုက္ပါ။
၃၂။ ခႏၶာ၏ ၀တၱရားက အေသရွာတာ၊ ဥာဏ္၏၀တၱရားက အေသေရွာင္တာ။
၃၃။ ခႏၶာက အေၿပးသြားေနေတာ႔ အေသကဦး၍ ဥာဏ္က ေနာက္က် သြားလိမ္႔မယ္။ ၃၄။ အေၿပးမရပ္တဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ သုႆာန္မေရာက္ခင္ မဂၢင္အလုပ္ ၿမန္ၿမန္ လုပ္ပါ။
၃၅။ အသက္တမ္း ခပ္တိုတိုေေလးမွာ ခပ္ခိုခိုလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အေသေစာသြားလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းလိမ္႔မယ္။
၃၆။ သာသနာနဲ႔ၾကံဳမွ သစၥာေလးပါး ထြက္ေၿမာက္ေရးတရား ေပၚတယ္။
၃၇။ ကိစၥဟူသ၍သည္ မဂ္တား ဖိုလ္တားလို႔ မွတ္ပါ။
၃၈။ ဒကာ ဒကာမေတြဟာ တဏွာ (ေလာဘ) ခိုင္းရာကို က်ြန္သေဘာက္ ပီပီ လုပ္ေနၾကတယ္။
၃၉။ တဏွာကို အေဖာ္မလုပ္နဲ႔၊ ဥာဏ္ကို အေဖာ္လုပ္ပါ။
၄၀။ အလကားေနသ၍ အအားေနသ၍ အမွားေနၿခင္းသာလို႔ မွတ္ပါ။
၄၁။ ေဆြႏွင္႔ မ်ိဳးႏွင္႔ ပစၥည္းဥစၥာေတြႏွင္႔ မသိၿပံဳးၿပံဳးေနသေလာက္ ေသခါနီးမွာမ်က္ရည္က်ရပါလိမ္႔မယ္။
၄၂။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ သနားရင္ ၀ိပႆနာ လုပ္ၾက၊ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ မသနားရင္ သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရး လုပ္ၾက။
၄၃။ အသက္ၾကီး ေလေလ ကံမြဲ ဥာဏ္မြဲေလေလမွတ္၊ ကံမြဲတာ အေရးမၾကီး၊ ဥာဏ္မြဲရင္ နိဗၺာန္ မေရာက္။
၄၄။ ကံကို ဥာဏ္ကၿဖတ္မွ နိဗၺာန္ရမွာ၊ ဥာဏ္မပါရင္ ကံက ခ်ယ္လွယ္သြားလိမ္႔မယ္။
၄၅။ နိဗၺာန္သည္ ကံ၏အက်ိဳးမဟုတ္၊ ဥာဏ္၏အက်ိဳးၿဖစ္တယ္။
၄၆။ လူေၿပာ သူေၿပာေတြကို မယံုနဲ႔၊ မိမိခႏၶာက ေၿပာတာကိုသာ ယံုၾကည္။
၄၇။ ခႏၶာၾကီးရဲ႔ စြမ္းရည္သတၱိ ပင္ကိုယ္သေဘာက ၿဖစ္မွဳ ပ်က္မွဳဘဲရွိတယ္။
၄၈။ ၀ိပႆနာဆိုတာ ခႏၶာ မလိုခ်င္ေအာင္ လုပ္တာ။
၄၉။ ဒါနနဲ႔သီလသည္ ကိေလသာေရာဂါ သက္သာရံုရမယ္။ ၀ိပႆနာ အလုပ္ပါ လုပ္မွသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္မယ္။
၅၀။ အလုပ္တရားဆိုတာ ခႏၶာအရွိနဲ႔ ဥာဏ္အသိ ကိုက္ေအာင္လုပ္ပါ။
၅၁။ ခႏၶာနဲ႔ ငါန႔ဲ မေရာပါနဲ႔။
၅၂။ တရားနာတယ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္မွာ မတရားအလုပ္ မလုပ္တဲ႔ အခ်ိန္ပဲ။
၅၃။ ၾကားတဲ႔တရားနဲ႔ သိတဲ႔တရား ႏွစ္ခုထပ္ရင္ ေသာတာပန္ တည္ႏိုင္တယ္။
၅၄။ ယခုအခ်ိန္ဟာ အားလံုး အဖက္ဖက္မွ ၾကံဳၿပီး က်ြတ္တန္း၀င္ရမဲ႔ အခ်ိန္ဘဲလို႔ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အလုပ္သာလုပ္ပါ။
၅၅။ ယခုအဖက္ဖက္မွ ၾကံဳဆံုတဲ႔ ကာလကေလးသည္ အိုေဘး၊ နာေဘး၊ ေသေဘးေတြကို တားႏိုင္တဲ႔ကာလ၊ ဒီအဘိုးတန္မွတဲ႔ ကာလေလးကို သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရးေတြနဲ႔ခ်ည္း အခ်ိန္မကုန္လြန္ပါေစႏွင္႔။
၅၆။ တဏွာ (ေလာဘ) ခိုင္းတိုင္း လုပ္တာသည္ အရွက္မရွိလို႔။
၅၇။ တဏွာ (ေလာဘ)ခိုင္းတိုင္း လုပ္လို႔ ေသလွ်င္ အပါယ္ေလးပါး ေရာက္မယ္ ဆိုတာလဲေၾကာက္။
၅၈။ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ကိန္းလာရင္ ဟိရိၾသတၱပၸ (အရွက္ အေၾကာက္) မရွိေတာ႔ဘူး။
၅၉။ သားေရး သမီးေရး အတြက္သာ ဂရုစိုက္လုပ္ေနရင္ အခ်ိန္အလြဲသံုးစားလုပ္တာဘဲ၊ လူမိုက္အခ်ိန္ဘဲ ဆိုတာ မွတ္လိုက္။
၆၀။ သစၥာတရားကို နာ၊ ဥာာဏ္က ခႏၶာကိုလွည္႔၊ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ ေနာက္က ၀ိပႆနာ ဥာဏ္မလိုက္ရင္ ဒုကၡသစၥာ လိုက္မွာဘဲ။
၆၁။ ခႏၶာကေလာင္စာ (ထင္း)၊ ဇရာ မရဏက (မီး)၊ သံသရာတေလ်ွာက္လံုးမွာ ဘယ္ခႏၶာရရ ေလာင္စာႏွင္႔မီးတြဲေနတာပဲ ရွိတယ္။
၆၂။ ေလာင္စာသိမ္းၿပီး မီးၿငိမ္းတာသည္ နိဗၺာန္။
၆၃။ ေလာင္စာသိမ္းၿပီး မီးၿငိမ္းတဲ႔ အလုပ္သည္ မဂၢင္ အလုပ္ပဲ။
 ၆၄။ ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္းၿခားသိတာလဲ မဂ္ပဲ၊ သမုဒယသစၥာ သတ္တာလဲ မဂ္ပဲ၊ နိေရာဓ သစၥာ ေရာက္ေအာင္လဲ မဂ္ပဲ၊ ဒါေၾကာင္႔ မဂ္သည္ သံုးကိစၥ ရြက္ေဆာင္တယ္။
 ၆၅။ အာရုဏ္တက္တာသည္ ေနထြက္ဖို႔ ေရွ႔ေၿပး၊ ၀ိပႆနာမဂ္သည္ ေလာကုတၱရာမဂ္၏ ေရွ႔ေၿပး။
 ၆၆။ ဒါနက သံသရာမလည္၊ အသိမလိုက္လို႔ သံသရာ လည္တာမွတ္ပါ၊ သစၥာ သိၿပီးလွဴရင္ ခႏၶာကိုယ္ေရာင္းလွဴပါ။

Thursday 13 March 2014

သမာဓိ ႏွင္ ့ ၀ိပႆနာ

"သမာဓိ ႏွင့္ ၀ိပႆနာ  = မဇၽြိမပဋိပဒါ လမ္း" 
(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္- မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ - ၄)
တရားနာၾကတာ ဒုကၡခပ္သိမ္းျငိမ္းခ်င္လိုနာ တာဟု အစခ်ီ၍.......
လက္ရွိဒုကၡကိုသိမွသာ ေနာင္ဒုကၡျငိမ္းေရးျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိဒုကၡကို ေၾကာက္မွ သာေနာင္လာလတၱံ႔ ဒုကၡကိုေၾကာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပ ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ သည္၊ ဥာဏ္ထက္ခ်ိန္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပေနလ်ွင္ ဒုကၡ မရွိဖူး ဟုယူဆတတ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က ဥာဏ္ကို မရွာ လွ်င္ ဥာဏ္က တံုး သြားတတ္သည္၊ အိုလာ၊ နာလာမွ သာ သံေ၀ဂဥာဏ္ေလး ျဖစ္တတ္ၾကသည္၊ ထိုဥာဏ္သည္ ၀ိပႆနာ မဟုတ္ပါဟု ရွင္းလင္းစြား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။

မက်န္းမမာျဖစ္ေတာ့မွ မရူနိုင္ မရွိဳက္နိဳင္ျဖစ္ေတာ့မွ သိေသာဒုကၡကို ပါကဋ ဒုကၡဟု ေဟာျပခဲ့၏။(ပါကဋဒုကၡကို တိရိစာၦန္ေတာင္သိနိဳင္၏ဟု ဥပမာျပခဲ့ ေတာ္မူသည္)။ ထိုေၾကာင့္ က်န္းမာတုန္း ဒုကၡကိုျမင္ဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တရားအားထုတ္ေသာ ေယာဂီမ်ား သမာဓိရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ သမာဓိ မရွိပဲ ႏွင့္ ၀ိပႆနာ လုပ္ေနရင္ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔၊ ဒုကၡသစၥာသိဖို႔ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သမာဓိ သက္သက္ျဖင့္ သစၥာမဆိုက္နိဳင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဟာၾကား ေတာ္ မူခဲ့ ပါတယ္။

အိမ္မွာ တရားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီမ်ားကို အာနာပါနျဖင့္ သမာဓိအရင္ ထူေထာင္ရန္ သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၍၊ "သမာဟိေတာ ယထာဘူတံ ပဇာနာတိ" ဟု ျမတ္ဘုရားေဟာၾကားခဲ့သလို (တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္သာ အပါက႗ ဒုကၡကိုသိ၏ဟု ရွင္းျပ၍)၊ က်န္းမာတုန္း သမာဓိရွိ တုန္း ၾကည့္လိုက္မွသာ သူမ်ားမျမင္နိုင္တာကို ထိုးထြင္၍ျမင္နိဳင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာတုန္း တရားက်င့္ၾကရန္ ၾကီးမာလွေသာ ေမတၱာျဖင့္တိုက္တြန္း ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ သမာဓိ လမ္းတစ္ခုထဲသြား၍ ၀ိပႆနာ ပညာ ကို အားမထုတ္သူ မ်ားကို လမ္းမွားထဲ တစ္၀ဲလည္လည္ မေနေစရန္ သမာဓိ က နိဗၺာန္ မေရာက္၊ ပညာ (၀ိပႆနာ) ကသာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ပါ တယ္ဟု -- ေမတၱာျဖင့္ အစြန္း မေရာက္ေစရန္ ရွင္းလင္း ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ ပါတယ္။

ငါးပါးအာရံု ကာမဂုဏ္ခံစားတဲ့ အက်င့္ကနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ မဟုတ္ဖူး (မွန္ပါ့ ဘုရား)
ကိုယ္ကိုဆင္းရဲေအာင္ ညွဥ္းဆဲက်င့့္တဲ့ အက်င့္ဟာလဲ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္မဟုတ္ပါဘုရား)

အလယ္အလတ္ ဆိုေတာ မဇၽြိမပဋိပဒါ ခႏၶာကေျပာတာ ကိုဥာဏ္နဲ႔ၾကည့္တဲ့ အလုပ္သာလ်ွင္-
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ (မွန္ပါ့ဘုရား)၊ ရွင္းျပီလား (ရွင္းပါတယ္ ဘုရား)။

စာေရးတဲ့ ဆရာကလြဲခ်င္ လြဲသြားလိမ့္မယ္။ (မွန္ပါ့ဘုရား)
ခႏၶာကေျပာတာကေတာ့။ (မလြဲပါဘုရား)

၀ိပႆနာ လုပ္မဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ ၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ ့ မဂ္ဥာဏ္ ပဲရွိတယ္။ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္တဲ့ဥာဏ္က ယထာဘူတဥာဏ္၊ ျဖစ္ပ်က္မုန္းတဲ့ ဥာဏ္က နိဗၺိႏၵဥာဏ္၊ ျဖစ္ပ်က္မလိုခ်င္လို ခ်ဳပ္သြားတဲ့ ဥာဏ္က မဂ္ဥာဏ္၊ ဟု ေမတၱာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ မဇၽြိမပဋိပဒါ ပညာလမ္း ကို ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

Friday 7 March 2014

အပူဒဏ္ သက္သာေရးယေန႔ခ်ိန္ကာလက ေဆာင္းအကုန္ေႏြအကူးကာလမုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ အပူပုိင္းကာလထဲသုိ႔ တုိး၀င္လာေခ်ျပီျဖစ္၏။ ေႏြအကူး ေလရူးေတြလည္း ျမဴးျပီေလ ဆုိတဲ့ သီခ်င္းစာသားအတုိင္း ေလရူးေတြ တျမဴးျမဴးနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္သမားေတြအတြက္ စိတ္အရမ္းပ်ံ ႔လြင့္လုိ႔ေကာင္းတဲ့ အခါသမယဟုဆုိရင္လည္း မွားအံ့မထင္ပါ။ ေလရူးဆုိတဲ့အတုိင္း သူ႔သေဘာအတုိင္း တုိက္ခတ္ေန၏ အေအးရိပ္ဘက္ကေန တုိက္ခတ္လာတဲ့ေလကေတာ့ အေအးအေငြ႔အသက္ပါသည္မုိ႔ ခံစားရသည္က ေအးျမလွသည္ အပူကြင္းျပင္ၾကီးကေန တုိက္ခတ္လာတဲ့ေလကေတာ့ အပူေငြ႔ေတြ သယ္ေဆာင္လာသည့္မုိ႔ ထိေတြ႔ခံစားရ သူတုိင္း အပူအေငြ႔အသက္ကုိ ခံစားရရွိေစမွာေတာ့အမွန္ပင္။ဒါကေတာ့ သဘာ၀ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ အပူအေအးဒဏ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္တစ္ခု အပူဒဏ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြအေပၚ မွန္းဆႏုိင္ရခဲတဲ့ တခါတရံမွာလည္း ျဖစ္ေပၚခံစားရတဲ့ အပူဒဏ္တစ္ခု။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထပ္ေျပာရရင္ ရင္ထဲက အပူတစ္ခုပါ။ ရင္ေတြအရမ္းပူလွျပီ၊ ရင္ထဲမွာ မီးေတာက္ေနျပီ ဆုိျပီး ဖြင့္ဟေျပာၾကားသံကိုလည္း ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒါက ေကာင္းဆုိးႏွစ္တန္ေလာကဓံကုိခံစံေနၾကသည့္ေလာကီလူသားေတြအတြက္ အပူဒဏ္တစ္ခုပါ။ ထုိအပူဒဏ္ကုိ မၾကဳံဖူးတဲ့သူက မရွိသေလာက္ရွားပါးလွ၏ အတိတ္ကံ ၾကမၼာေၾကာင့္ အပူအေငြ႔အေပၚ ခံစားရမႈ အနည္းအမ်ားေတာ့ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သဘာ၀အပူဒဏ္ကို မခံႏုိင္သူ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေဆးလည္း ရွိၾကသည္ ၾကိဳလည္းကာကြယ္ၾကသည္။ သက္လည္း သက္သာၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ စိတ္တြင္ ခံစားေနရသည့္ အပူဒဏ္အတြက္လည္း သက္သာေစရန္ ေဆးနည္း လမ္းေကာင္းေတြရွိပါသည္။ ဒါေပမဲ့လည္း သဘာ၀အပူဒဏ္က ကုသေရးပိုျပီးလြယ္ကူသည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကသည္။ရင္ထဲက အပူဒဏ္ကေတာ့ ကုသေရးအလြန္ခက္ခဲလွသည္။ ထုိခက္ခဲလွသည္ကို ၾကိဳးစားျပီး မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ၾကသည့္အတြက္ အပူအေပၚ မႈတည္ျပီးေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ထပ္တုိးလာေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေလာကၾကီးတြင္ မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူးဆုိျပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဆုံးစီရင္သြားသူမ်ားလည္းရွိပါသည္စိတ္အပူဒဏ္ထဲမွာ အဆုိးဆုံးၾကဳံေတြ႔ရသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ေသာကျဖစ္မႈ ေ၀ဒနာေတြက အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။ စိတ္အပူဒဏ္အနည္းအမ်ားအလုိက္ထုိေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရသည္ အနည္းအမ်ားကြာေသးသည္။ တခါတရံ မေျပာပေလာက္ေသာ အပူဒဏ္က ခံယူမႈအေပၚမႈတည္ျပီး အၾကီးမားဆုံးျဖစ္သြားတက္ေသးသည္။ ထုိဒဏ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး သက္သာေရးအတြက္ တျခားသူက အစားထုိး ၀င္ေရာက္ကုမေပးႏုိင္၊ မိမိစိတ္တြင္ ခံစားရသည္ကုိ ေဆးနည္းမ်ားရွိသည့္အတုိင္း ကိုယ္တုိင္လုိက္နာ က်င့္ၾကံႏုိင္ပါက ထုိဒဏ္ကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ မိမိဖာသာ ဖန္တီးကုသရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အပူဒဏ္သည္ ပုံမွန္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ မွန္းဆ ေတြးထင္ထားသည့္ အရာတစ္ခုမွ လဲြေခ်ာ္ ပ်က္စီးသြားေသာအခါ ေပၚလာတက္တဲ့ အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါ၏။ စိတ္အပူဒဏ္ကို သက္သာရာရရွိေရး ျမစ္ဖ်ားခံရာကို ဦးစြာ စုံစမ္းေလ့လာသင့္လွသည္။ ေနပူဒဏ္ကုိ ခံရဖန္မ်ားေသာသူသည္ ထုိအပူမ်ားျဖင့္ ရင့္ၾကက္ျပီးသားျဖစ္သျဖင့္ ခံႏုိင္ရည္ရွိၾကသည္။ တခ်ိန္မွာ သက္သာသြားမည္ဆုိတာလည္း သိၾက၍ အပူအေပၚ ေသာကသိပ္မထားတဲ့အတြက္ ျမန္စြာဘဲ အေအးဓာတ္သေဘာကုိ ခံစားမိသြားၾက၏။ အပူဒဏ္သိပ္မၾကဳံဖူးသူတုိ႔အတြက္ေတာ့ လက္ရွိအပူဒဏ္သည္ အျမဲျဖစ္ပ်က္ေနမည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္ ပူဆဲခဏမွာကို စိတ္ထဲတြင္ မီးေတာက္သကဲ့သုိ႔ ပူေလာင္မႈေတြျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္ခါတရံ ျပႆနာမ်ားတြင္သူ႔အလုိလိုအေျဖမ်ားပါတက္သည္။ အပူဓာတ္ေနာက္ကြယ္တြင္ အေအးဓာတ္ရွိပါသည္။ေ၀ဒနာသိ ေရာဂါသိရင္ေျဖစရာေဆးလည္းရွိပါသည္။ အပူဒဏ္အတြက္ ဘ၀ကို အရႈံးမေပးဘဲ ၾကံ ႔ၾကံ ႔ခုိင္လွ်က္ ရင္ဖြင့္တာကအစ၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေစခ်င္သည္။ အေကာင္းဆုံးေဆးနည္းကေတာ့ တရားဘာ၀နာ လက္ကုိင္ထားျပီး က်င့္ၾကံၾကိဳးစားလွ်က္ ဓမၼအသိဥာဏ္ျဖင့္ ေျဖေဖ်ာက္တက္ေစခ်င္ပါသည္။ အပူဒဏ္တစ္ခုကို ေျဖေဖ်ာက္နည္းသိရင္ ေနာက္အပူဒဏ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် ျငိမ္းသတ္ႏုိင္မည္ ထင္ပါသည္။ ေႏြအပူဒဏ္သည္ အျမဲမပ်က္ ျဖစ္တည္ေနမွာ အေသခ်ာပင္။ ရင္ထဲက အပူဒဏ္ကေတာ့ ေျဖေဖ်ာက္နည္းသိရင္ ထုိအပူဒဏ္အေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိသြား၊ တြန္းလွန္ႏုိင္ေရး စြမ္းအားေတြရွိသြားတဲ့အတြက္ အျမဲမပ်က္ တည္ရွိေနႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အပူပုိင္းကာလေရာက္လာသည္မုိ႔ အပူဒဏ္ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ တီဗီြေတြကတဆင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးႏႈိးေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ ၾကသည္လည္းျမင္ေတြ႔ရသည္။ ေပါ့ေပါ့မေနဘဲ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ မိမိဘ၀အတြက္ စိတ္အခ်ရဆုံးျဖစ္မည္ဟု ထင္၏။ ေလာကအပူဒဏ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ျပီးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ခႏၵာတြင္းအပူဒဏ္ကုိ ျငိမ္းသတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ျငိမ္းခ်မ္းေအးျမမႈေတြ ရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

ေအးျငိမ္းရာ ကမ္းသုိ႔ကူးခတ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ (၁) (ဗုိလ္ ၅ ပါး)တရားက်င့္ၾကံရာတြင္ ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္လွေသာ ေဗာဓိပကၡိယ (၃၇)ပါးဆုိတာရွိသည္။ ေဗာဓိပကၡိယဆုိတာက ေဗာဓိဥာဏ္ရဘုိ႔ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ အရိယာမဂ္၏ အေထာက္အပ့ံ ဒါမွမဟုတ္ တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီ၏ တရားက်င့္ရာ အားျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ေအးျငိမ္းရာသုိ႔ ကူးခတ္ရာအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္လွေသာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားဟုဆုိလွ်င္လည္း မွားအံ့မထင္ပါ။ ထုိအထဲတြင္ ဗုိလ္ (၅)ပါးဆုိသည့္ အေၾကာင္းကို ဦးစြာေလ့လာမိပါသည္။ ဗုိလ္ ကို ဗလ - အား၊၊ စြမ္းရည္လုိ႔ေခၚတဲ့အတြက္ တရားက်င့္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအားမ်ားဟု ေခၚဆုိရေပမည္။ ဗုိလ္ ငါးပါးမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ သဒါဗုိလ္ - စိတ္၊ ေစတသိက္တုိ႔၏ ၾကည္လင္မႈစြမ္းအား၊ အဓိကအားျဖင့္ မဂင္ရွစ္ပါးသည္ အသခၤတဓာတ္ နိဗာန္ခ်မ္းသာရေၾကာင္း နည္းေကာင္းဟု ယုံၾကည့္ျခင္း။
၂။  ၀ီရိယဗုိလ္ - ေကာသဇ (ပ်င္းရိမႈ) ကိုတုိက္ဖ်က္ႏဳိင္မႈ စြမ္းအား၊ ေရႈးရႈေအာက္ေမ့မႈ စြမ္းအားၾကီးျခင္း။
၃။ သတိဗုိလ္ - ကုသုိလ္အာရုံေရွးရႈသိျမင္ႏုိင္မႈ စြမ္းအား၊ ေရွးရႈေအာက္ေမ့မႈ စြမ္းအားၾကီးျခင္း။
၄။ သမာဓိဗုိလ္ - ၀ိပႆနာ၊ စ်ာန္ စေသာအာရုံတုိ႔ကုိ အာရုံျပဳသိရာနီ၀ရဏကိေလသာတုိ႔ကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္မႈ စြမ္းအား၊ အရႈဥာဏ္စိတ္အကုသုိလ္အညစ္အေၾကးမ်ား တဖန္ ျပန္ကပ္ေရာက္မႈ မရွိေအာင္ သတိ၊ ပညာစေသာ ကုသုိလ္ေစတသိက္တုိ႔က ခုိင္ျမဲစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း စြမ္းအား။
၅။ ပညာဗုိလ္ - အမွန္အတုိင္း သိျမင္ႏုိင္မႈ စြမ္းအား (၀ါ) ဒိိ၀ိပလႅာသတရားတုိ႔ကို ေျခဖ်က္ႏုိင္မႈ စြမ္းအား။ တုိ႔ဘဲျဖစ္ၾကပါသည္။
          သဒါစိတ္ရွိဖုိ႔အေရးၾကီးတယ္ ထပ္ျပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ သဒါဗုိလ္ဆုိတာ ျပင္ခ်င္ ျဖဳတ္ခ်င္စိတ္ကုိတားတယ္။ သူ႔သေဘာကိုလုိက္တာ မဆုတ္မနစ္ မေရြ႔မေျပာင္း ၾကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ရွိမႈ (သုိ႔မဟုတ္) အရုိးေၾကေၾက အရည္ခမ္းခမ္း ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ ရုပ္သေဘာ ႏွင့္ နာမ္သေဘာစလယ္ဆုံးအသိဆုံးေအာင္ လုိက္မယ္ဆုိတာ ေသရင္လည္းေသေတာ့ဆုိတာက သဒါြဗုိလ္ (သဒၵါစိတ္)၊ ၀ိရိယဆုိတာက နာမ္ေလး အျပင္မထြက္ေအာင္သတိထားတာ၊ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာ နမ္ေလးအျပက္ထြက္မွာစုိးလုိ႔ သတိထားတာ ၀ီရိယစိတ္လုိ႔ေခၚတယ္။ အျပင္ဘက္ထြက္လုိ႔ရွိရင္ ဥပါဒန္ (စြဲလမ္းမူ)ေတြျဖစ္မွာစုိးလုိ႔ ၀ီရိယနဲ႔ေစာင့္ထိန္းထားတာ။ သတိဆုိတာက တင္းတယ္၊ ေတာင့္တယ္၊ ထုံတယ္၊ ၾကင္တယ္ ေအာင့္တယ္ ပူတယ္ ကုိက္တယ္ ဒါကုိမသိဘဲနဲ႔ ေ၀ဒနာကိုသိရမယ္ ေ၀ဒနာကေနျပီးေတာ့ နာမ္ကုိသိရမယ္ ၊ နာမ္၏ လကၡဏာက ဘာလဲ ခံစားျပီးပ်က္တယ္။ သည္ (၃)ဌာနသာ သိထား။ တင္းတယ္ ေတာင့္တယ္မသိေအာင္ သတိနဲ႔ေနတာအျမဲတိမ္းထားေနရမယ္။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ပ်က္လာတဲ့အခါ တင္းတာ ေတာင့္တာေပၚလာရင္ ေ၀ဒနာသည္ နာမ္ပါလားလုိ႔ သတိထားတာကို ေ၀ဒနာတစ္ခုေပၚလာရင္ နာမ္ကုိသိတာကို သတိဗုိလ္လုိ႔ေခၚတယ္။ ေ၀ဒနာသည္ နာမ္ကုိသိထားတာ နာမ္စိတ္သည္မေျပာင္းေတာ့ဘူး တစ္ခုတည္ူျဖစ္ေနတာ အဲ့ဒါသမာဓိဘဲ၊ တင္းတယ္ ပူတယ္ ေတာင့္တယ္ ေအာင့္တယ္လုိ႔ မသိေတာ့ဘူး မရွိေတာ့ဘူး တည္ၾကည္မႈ သမာဓိက နာမ္စိတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ေ၀ဒနာသည္ နာမ္ကိုသိထားတယ္ မေျပာင္းလဲေတာ့ဘူး တင္းလုိက္၊ ေတာင့္လုိက္ဟာမၾကည့္ဘဲ နာမ္ကုိတစ္ခုဘဲသိတာကုိ သမာဓိ၊ သမာဓိကေနျပီးေတာ့ ပညာတဲ့၊ နာမ္၏ လကၡဏာသေဘာက ဘာလုပ္တက္လ၊ဲ ခံစားျပီးပ်က္တာ၊ အဲ့ဒီခံစားျပီးပ်က္တဲ့သေဘာေလးကုိ ခႏၵာ (ငါးပါး) လြတ္သြားတဲ့စိတ္ေလးကို သိတယ္ ခံစားျပီးပ်က္တယ္ဆုိတာကို သိတာ အက္ဒါ (၀ိဇၹာ)ဘဲ အမွန္သိမႈ ပညာဗုိလ္ လုိ႔ေခၚတယ္၊ ဒါမုိ႔ၾကိဳးစားပါ ေရွ႔စိတ္ကေတာ္ခ်င္ ေနာက္စိတ္က တြန္းတင္ပါ။ အရုိးေၾကေၾက အရည္ခမ္းခမ္းလူမေသ တရားရ၊ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဗုိလ္ (၅)ပါးလက္ကုိင္ထားျပီး ရႈ႔သြားပါ။
၀ိတၳတဗလသုတ္- (ဗိုလ္ ၇-ပါး အက်ယ္ေဟာ)
ရဟန္းတုိ႔ ဗုိလ္တုိ႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔တည္း။အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -
၁။ ယံုၾကည္မႈ {သဒၶါ} ဗုိလ္၊
၂။ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယ} ဗုိလ္၊
၃။ ရွက္မႈ {ဟိရီ} ဗုိလ္၊
၄။ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ဗုိလ္၊
၅။ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ဗုိလ္၊
၆။ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိ} ဗုိလ္၊
၇။ သိမႈ {ပညာ} ဗုိလ္တုိ႔ တည္း။
၁...ရဟန္းတုိ႔ ယံုၾကည္မႈ {သဒၶါ} ဗုိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ ယံုၾကည္၏။ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံမည္ ေတာ္မူ၏။ ပ ။ ဘုန္းတန္ခုိး ႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂ၀ါ မည္ေတာ္မူ၏ ဟု (ယံုၾကည္၏)။ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ ယံုၾကည္မႈ {သဒၶါ} ဗုိလ္ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။
၂.ရဟန္းတုိ႔ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယ} ဗုိလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရား တုိ႔ကုိ ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာ လံု႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျမဲျမံေသာ လံု႔လရွိ၏၊ ကုသုိလ္ တရားတုိ႔၌ တာ၀န္ ကုိ ပစ္ခ်ထားျခင္း မရွိ။ ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ ၀ီရိယဗုိလ္ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။
၃...ရဟန္းတုိ႔ ရွက္မႈ {ဟိရီ} ဗုိလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အရွက္ရွိ၏၊ ကာယဒုစ႐ုိက္မွ ရွက္တတ္၏၊ ၀စီ ဒုစ႐ုိက္မွ ရွက္တတ္၏၊ မေနာဒုစ႐ုိက္မွ ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္ညံ့ ေသာ အကုသုိလ္ တရားတုိ႔သုိ႔ ေရာက္ျခင္းမွ ရွက္တတ္၏။ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ ဟိရီဗုိလ္ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။
၄...ရဟန္းတုိ႔ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ဗုိလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ေၾကာက္လန္႔မႈရွိ၏၊ ကာယ ဒုစ႐ုိက္မွ ေၾကာက္လန္႔၏၊ ၀စီဒု႐ုိက္မွ ေၾကာက္လန္႔၏၊ မေနာဒုစ႐ုိက္မွ ေၾကာက္ လန္႔၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသုိလ္ တရားတုိ႔သုိ႔ ေရာက္ျခင္းမွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ ၾသတၱပၸဗုိလ္ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။
၅...ရဟန္းတုိ႔ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ဗုိလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိရွိ၏၊ လြန္ကဲ ရင့္က်က္ေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ၾကာျမင့္စြာက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ၾကာျမင့္စြာက ေျပာဆုိခဲ့သည္ကုိ လည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ႏုိင္၏၊ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ႏုိင္၏။ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ သတိဗုိလ္ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။
၆...ရဟန္းတုိ႔ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိ} ဗုိလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ကာမဂုဏ္တုိ႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ ပ ။စတုတၳစ်ာန္သုိ႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ သမာဓိဗုိလ္ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။
၇...ရဟန္းတုိ႔ သိမႈ {ပညာ} ဗုိလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ပညာရွိ၏၊ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈကုိ သိတတ္၍ ကိေလသာတုိ႔ကုိ ေဖာက္ခဲြႏုိင္သည့္ ဆင္းရဲကုန္ခန္းရာ နိဗၺာန္သုိ႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ ျမတ္ေသာပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ ပညာဗုိလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။
          ထုိခုနစ္ပါးေသာဗုိလ္တုိ႔ျဖင့္ အားရွိေသာ ပညာရွိရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ ေမြးရ၏၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ (သစၥာေလးပါး) တရားကုိ စံုစမ္း ဆင္ျခင္ႏုိင္၏၊ ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ (သစၥာေလးပါးတည္းဟူေသာ) အနက္ကုိ သိႏုိင္၏၊ ဆီမီးလွ်ံ၏ ၿငိမ္းေအးျခင္းကဲ့သုိ႔ (အဆံုးစြန္ေသာ)စိတ္၏ (၀တၳဳ အာ႐ံုတုိ႔ မွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ျဖစ္ေလ၏။
          တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ား အားထုတ္သူမ်ား၏ အဓိက ရည္ရႊယ္ခ်က္မွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တည္းဟူေသာ စိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကိေလသာ တရားမ်ားကို ပယ္သတ္ရန္ၿဖစ္သည္။ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ား အားထုတ္၍ တရားအၿမင္ရၿပီး ယင္းစိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ား သုိ႔မဟဟုတ္ ကိေလသာတရားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ ယင္းစိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကိေလသာ တရားမ်ား ေလ်ာ့မသြားရုံ သာမက ပုိၿပီး ေခါင္းေထာင္ထလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သူမ်ား ေယာင္၍ ေယာင္ၾကေသာ္လည္း၊ သူမ်ားတရားထုိင္၍ ထုိင္ၾကေသာ္လည္း တရားအၿမင္မွန္ မရရွိသူမ်ားၿဖစ္သည္။
          ဗုိလ္ (၅)ပါး ညီမွ စိတ္ဓါတ္ ျငိမ္းေအးမႈကိုရမယ္။ ေမတၱာတရားဆိုတာ - မိတ္ဖြဲ႕တာနဲ႕တူတယ္။ (သီတဂူဆရာေတာ္ - ၂၃.၁၂.၁၂)
* ဥပါဒါန -        ျပင္းစြာစြဲလမ္းမႈ။
ဥပါဒန္ (၄)မ်ဳိး -
(၁) ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ၊
(၂) အယူ၀ါဒတုိ႔ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ၊
(၃) အက်င့္သီလတုိ႔၌ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ၊
(၄) အတၱ၀ါတုိ႔၌ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ။
ကိုးကား၊  ။
၁ - ၀ိတၳတဗလသုတ္၊ ဓန၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္။
၂ - ဆရာပါရဂူ
၃ - ေအာင္လံဆရာေတာ္ (၉ရက္ တရားစခန္း)

၄ - သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး (၀ိပႆနာရႈနည္း) 

Wednesday 5 February 2014

အေမွာင္မွ အလင္းသုိ႔ေလာကီသေဘာအရ ကုိယ့္အတြက္ဘာအက်ိဳးမွမရွိ ေနရင္းထုိင္ရင္း လြယ္လြယ္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ အကုသုိလ္ကေတာ့ ဣႆာ နဲ႔ မစၦရိယျဖစ္ပါတယ္။ ဣႆာဆုိတာက သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ကိုမနာလုိတာ ျငဴစူတာ မစၦရိယဆုိတာက မိမိစည္းစိမ္ကို ၀န္တုိတာ မေပးလုိတာပါ။ ဣႆာက သူတပါးပစၥည္းနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး မစၦရိယက မိမိရဲ ႔ပစၥည္းနဲ႔ဆပ္စပ္ေနပါတယ္။ 
သူတစ္ပါးက ေရွးအတိတ္ကုသုိလ္ကံအေလွ်ာက္ရုပ္အဆင္းလွေနတာ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားေနတာ ပညာတက္ျဖစ္ေနတာေတြကုိ တုိက္ရုိက္ျမင္ေတြ႔ရရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ တဆင့္စကားနဲ႔ၾကား၇ရင္ျဖစ္ျဖစ္ ၀မ္းေျမာက္တဲ့ မုဒိတာစိတ္ျဖစ္ရမည့္အစား "အလကားပါကြာ သူ႔အေဖေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာပါ" စသည္ျဖင့္ျပန္ေျပာျပီး မနာလုိမႈ ျငဴစူမႈျဖစ္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ဣႆာ က သူတစ္ပါးက ကိုယ့္ထက္ ႀကီးပြားတာ ခ်မ္းသာတာ ျပည့္စံုတာကို အလိုမရိွဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အေပါင္းအသင္း အေႁခြအရံဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အ႐ုပ္အဆင္းဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အသိအလိမၼာဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အတတ္ပညာဘက္က ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ထက္သာတယ္-ဆိုတာကို အလိုမရိွဘူး။ မျမင္ခ်င္ဘူး၊ မၾကားခ်င္ဘူး။ အထူးအားျဖင့္ ကုိယ့္နဲ႔ဘဝတူ လုပ္ငန္းတူ ဂုဏ္ရည္တူလဲ ျဖစ္မယ္၊ ကိုယ္မခ်စ္တဲ့သူလဲ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုိလူ ျပည့္စံုႀကီးပြားတာကို သာၿပီး မနာလုိျဖစ္တတ္တယ္။ လူငယ္ လူငယ္ခ်င္း၊ လူႀကီး လူႀကီးခ်င္း၊ ေယာက်ာ္း ေယာက်ာ္းခ်င္း၊ မိန္းမ မိန္းမခ်င္း၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသာခ်င္း၊ ဆရာ ဆရာခ်င္း၊ အလုပ္သမား အလုပ္သမားခ်င္း၊ ရဟန္း ရဟန္းခ်င္း - ကိုယ့္ထက္သာတယ္ဆိုရင္ မနာလုိ ျဖစ္တတ္တယ္။

မစၦရိယကလဲ မနာလုိတက္တဲ့ ဣႆာသေဘာ အတုိင္းပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႔ေနရာ ရာထူးမ်ိဳးသူတစ္ပါးကုိ မျဖစ္ထြန္းလုိဘူး ကုိယ့္အမ်ိဳး တပည့္ ဆရာေတြနဲ႔ သူတစ္ပါးကုိ မသိကြ်မ္းေစလုိဘူး၊ ကုိယ္ရထားတဲ့ ပစၥည္း ဥစၥာစည္းစိမ္မ်ိဳး သူတစ္ပါးကိုမရေစလုိဘူး၊ ကုိယ္ရဲ႔ ရုပ္အဆင္းေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ိဳး၊ သူတစ္ပါးကုိ မလွေစလုိ မေအာင္ျမင္ေစလုိ မေက်ာ္ၾကားေစလုိဘူး၊ ကုိယ္တက္ထားတဲ့ ပညာမ်ိဳး သူတစ္ပါး တက္သြားမွာ မလုိလားဘူး၊ ဒါေတြဟာ မစၦရိယရဲ ႔ သေဘာသရုပ္ေတြပါ။ မစၦရိယစိတ္၀င္လာလွ်င္ သူတစ္ပါးအား ၀န္တုိစဥ္လဲတက္သလုိ မေကာင္းၾကံ မမွန္ေသာစိတ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို ၾကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္၏။ မိမိ၏ မေကာင္းစိတ္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို မေကာင္းၾကံတတ္သလုိ ထုိစိတ္ေၾကာင့္ မိမိတြင္ အကုသိုလ္ျဖစ္၏။ သူယုတ္ျဖစ္၏။ မိမိ၏ မေကာင္းၾကံ၊ မေကာင္းစိတ္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ အက်ိဳးပ်က္သည္၊ မပ်က္သည္ကို မသိေသာ္လည္း မိမိ၏ အက်ိဳးက ပ်က္သုန္း၏။ ယင္းသမုိ႔ လူၾကီးသူမမ်ားက “မေကာင္းစိတ္ကို မေမြးနဲ႕၊ သူတစ္ပါးကို မေကာင္းမၾကံနဲ႕” ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့သည္ကို မွတ္သားဖူးသည္။ မစၦရိယစိတ္ဆုိတာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့စိတ္ပဲ၊ ကိုယ့္ဘ၀ကုိ မီးရူိ႕တဲ့ စိတ္ဆုိရင္လည္း မမွားဘူး။ ေျပာရရင္ေတာ့ မစၦရိယ စိတ္ဆိုတာ ၀န္တုိစဥ္းလဲစိတ္ဆုိလည္း မွန္တယ္။ အေကာင္ အထည္ျပဳရ ခက္ျပီး ေၾကာက္စရာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့စိတ္ပဲ ဟု မဟာေဆး၀ၤပါ ဆရာေတာ္ဘုရားက မိန္႕ၾကားခဲ့ဖူး၏။

ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ၾကည့္ရင္ သူတစ္ပါးကို မနာလုိ ျဖစ္တာဟာ ဘာမွ မစားရ မသံုးရဘဲနဲ႔ သက္သက္ အကုသိုလ္ ပြားေနတာပါပဲ။ မနာလုိ ျဖစ္တယ္-ဆုိရင္ စိတ္ထဲမွာ မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မနာလုိတဲ့ သေဘာဟာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆင္းရဲေအာင္လုပ္ေနတာနဲ႔ တူတာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ "အဲဒီ မနာလုိမႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲသို႔လဲ က်ေရာက္တတ္တယ္၊ လူ႔ဘဝ ျပန္ေရာက္လာရင္လဲ အေႁခြအရံ အေပါင္းအေဖာ္နည္းတဲ့သူ ျဖစ္ေနတတ္တယ္" ဆုိတဲ့အေၾကာင္း စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာျပထားပါတယ္။

၀န္းသုိ ခႏီၱးဆရာ ေတာ္ဘုရားၾကီးကလည္း မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ရွိသူအေပၚ မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ေမြးမည့္အစား ဘဲေတြ ၾကက္ေတြေမြးပါတဲ့ ဘဲေတြ ၾကက္ေတြေမြးျခင္းက ဘဲဥ ၾကက္ဥ စားရေသးတယ္ လားရာမေကာင္းမဲ့ျဖစ္ျခင္း အတူတူ မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ေမြးျခင္းက...ဘာမွမစားရဘဲ အပယ္ကုိလား ရမွာပါဟု ဆုံးမထားဖူးပါသည္။ တကယ္လည္း ဒီတရားႏွစ္ပါးဟာ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ သူတစ္ပါးအတြက္လဲ အက်ိဳးမရွတဲ့ တရားေတြပါ။ ျပီးေတာ့ သံသရာမွာ အလြန္ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ တရားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီစိတ္မ်ိဳးေတြ ကုိယ့္ရဲ႔သ႑ာန္ထဲမွာရွိေနရင္ ျဖစ္ျဖစ္ေနလုိ႔ရွိရင္ ဘယ္လုိေျဖေဖ်ာက္ရမလဲဆုိေတာ့ အဲဒီ မနာလုိမႈ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ေမတၱာ က႐ုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ - ဆုိတဲ့ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄-ပါးထဲက မုဒိတာဆိုတဲ့ တရားပါပဲ။ မုဒိတာ-ဆုိတာကေတာ့ သူတစ္ပါး ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို အလုိရိွတယ္၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို ျမင္ရ ၾကားရ သိရလုိ႔ရိွရင္ ႀကီးပြားျမဲ ႀကီးပြားၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာျမဲ ခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ ႏွလံုးသြင္းၿပီး ဝမ္းေျမာက္တယ္။ အဲဒီ မုဒိတာကေတာ့ တကယ္ေကာင္းတဲ့ တရားဘဲ၊ သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို ေတြ႕ရတာနဲ႔ သူက ဝမ္းေျမာက္ၿပီး ပီတိေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မုဒိတာျဖစ္တဲ့ လူမွာလဲ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ခ်မ္းသာေနတယ္၊ အလြန္ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းတဲ့ တရားဘဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ "သူမ်ားႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို ဝမ္းေျမာက္ၾကည္သာတဲ့ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ နတ္႐ြာသုဂတိလဲ ေရာက္ႏုိင္တယ္၊ လူ႔ဘဝ ျပန္ေရာက္လာရင္လဲ အေႁခြအရံေတြ ေပါမ်ားၿပီး (မေဟသကၡ) တန္ခိုးႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္တတ္တယ္" ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္မွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာျပထားပါတယ္။"ယထာလဒၶ သမၸတၱိေတာ - ရျမဲျဖစ္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမွ၊ မာဝိ ဂစၧႏၲဳ - မကင္းကြာၾကဘဲ ခ်မ္းသာျမဲ ခ်မ္းသာၾကပါေစ"ဆိုတဲ့ ႏွလံုးသြင္းပြားမ်ားပံုကေတာ့ မုဒိတာကို ပြားပံုပဲ။ သူမ်ားေတြက မနာလုိၾကမည့္ေနရာမွာ ငါတို႔ကေတာ့ ၾကည္သာရႊင္ပ် ဝမ္းေျမာက္ၾကမည္၊ ကိေလသာ ပါးေစတဲ့အက်င့္ကို က်င့္မည္၊ ဒီလုိ စိတ္မ်ဳိးကို ျဖစ္ေစမည္၊ မနာလုိမႈ လမ္းဆိုးကို ဝမ္းေျမာက္ၾကည္သာ မုဒိတာ လမ္းေကာင္းျဖင့္ ေရွာင္လႊဲမည္၊ မုဒိတာလမ္းေကာင္းျဖင့္ အဆင့္အတန္း တက္မည္၊ မနာလိုမႈ ကိေလသာမီးကို မုဒိတာေရစင္ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္မည္ဆုိျပီး အျမဲစိတ္ႏွလုံးထဲ သြင္းထားတက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ .  ေနာက္ပယ္သတ္နည္းက ကုိယ္က သတိဥာဏ္ယွဥ္ဖုိ႔ပါပဲ၊ ပုထုဇဥ္ေတြဆုိေတာ့ အကုသုိလ္ ျဖစ္စရာ အာရုံေတြနဲ႔ ၾကဳံလာရင္ျဖစ္မွာပါပဲ၊ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔၊ ၀ိပႆနာရႈမွတ္ျပီး ပယ္သတ္လုိက္ပါ။ 

ဒီေနရာမွာ ၀ိပႆနာရႈမွတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး နည္းနည္းေျပာျပပါရေစ၊ ၀ိပႆနာရႈမွတ္တယ္ဆုိတာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ခုိက္ ရုပ္နာမ္ကုိ ရႈမွတ္ရတာပါ။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ရဲ ႔ရုပ္ဟာဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ ထုိင္ေနသလား၊ သြားေနသလား၊ စားေနသလား၊ထုိင္ေန ရင္လဲ တင္ပါးနဲ႔ ထုိင္ခုံနဲ႔ ထိေနတဲ့သေဘာေလးဆီကုိ စိတ္ကုိပုိ႔လုိက္ျပီး "ထုိင္တယ္၊ ထုိင္တယ္" လုိ႔သတိကပ္ျပီး ရႈမွတ္ေနရပါတယ္၊ ေကာ္ဖီခြက္ကုိင္ရင္လဲ "ကုိင္တယ္၊ ကုိင္တယ္" ေသာက္ရင္လဲ "ေသာက္တယ္၊ ေသာက္တယ္" စသည္ျဖင့္ ရုပ္ရဲ ႔ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ အမႈအရာကုိ ရႈမွတ္ရပါတယ္။
ဒီလုိပါပဲ၊ နာမ္ျဖစ္တဲ့ စိတ္ကေကာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆုိတာ သတိကပ္လုိက္ပါ။ ရာဂျဖစ္ေနသလား၊ ေဒါသျဖစ္ေနသလား၊ ပီတိျဖစ္ေနသလားစသည္ျဖင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႔စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ရမွာပါ။ဥပမာပဲထားပါေတာ့ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ တစ္ေယာက္ ကုိယ့္ရဲ႔ျပိဳင္ဘက္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က သူတုိ႔ရဲ႔ ကံဥာဏ္၀ီရိယေတြေၾကာင့္ ေစာင္ေရေတြ တအားထုိးတက္သြားျပီး ကုိယ့္ထက္သာသြားျပီ၊ ကုိယ့္ထက္ေအာင္ျမင္သြားျပီပဲ ဆုိပါေတာ့၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ထက္သာရင္ ၀င္လာေလ့ရွိတဲ့ မနာလုိတဲ့ ဣႆာ က၀င္လာျပီဆုိပါေတာ့။ " ငါေတာ့ ဣႆာ ျဖစ္ေနျပီ၊ ဣႆာ ဆုိတာ အကုသိုလ္၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ရင္ အကုသုိလ္ရဲ ႔အက်ိဳးအျပစ္ေတြကိုေတာ့ ခံရေတာ့မွာပဲ" စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္စဥ္းစားသုံးသပ္မေနပါနဲ႔၊ ၀ိပႆနာဆုိတာ ေ၀ဖန္စဥ္းစားသုံးသပ္ေနရတဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူး၊ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ကုိပဲ ရႈမွတ္ရမွာပါ။

အခုပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ဣႆာျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ဣႆာ စိတ္ကေလးဆီကုိ သတိကပ္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့ " ဣႆာ ျဖစ္တယ္ ဣႆာ ျဖစ္တယ္" ဆုိျပီးမွတ္ေနလုိက္ပါ။
ခဏၾကာေတာ့ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္၊ မေပ်ာက္ေသးရင္လဲ ဆက္မွတ္ပါ၊ ဒါဟာ၀ိပႆနာရႈမွတ္ တာပါပဲ၊ အဲ့ဒီလုိရႈမွတ္လုိက္ႏုိင္ျပီ ဆုိရင္ပဲ အျမတ္ဆုံးဘာ၀နာကုသိလ္ျဖစ္သြားပါျပီ။ အကုသုိလ္ကေန ကုသုိလ္ျဖစ္သြားတာပါ။ ျဖစ္တုန္းကေတာ့ အကုသုိလ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္က သတိရွိျပီး ၀ိပႆနာရႈမွတ္ပစ္လုိက္ေတာ့ ကုသုိလ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ (ဥပမာက နိမ့္ေနမလား မေျပာတက္ပါဘူး) ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းေၾကာ္လုိက္တဲ့ သေဘာပါ။

အကုသိုလ္ဆုိတာ အျဖစ္သိပ္လြယ္ပါတယ္၊ အဆင္းဘီးတပ္ေပးလုိက္သလုိပါပဲ၊ ကုသုိလ္က်ေတာ့ အျမင့္ကုိ ၀န္တစ္ခုလြယ္ျပီး တက္ေနရသလုိပါပဲ၊ ျဖစ္ဖုိ႔အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကုိယ္က အပၸမာဒေခၚတဲ့ သတိတရားရွိဖုိ႔သာ အေရးၾကီးပါတယ္။
အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ျပီေဟ့ ဆုိတာနဲ႔ ၀ိပႆနာရႈမွတ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိအကုသုိလ္ကေန အျမတ္ဆုံးဘာ၀နာ ကုသုိလ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ကုိးကား။ ။
---------------
၁။ ကုသုိလ္ မွ အကုသုိလ္ သုိ႔ -အလင္းတန္းဂ်ာနယ္ (ရေ၀ႏြယ္ (အင္းမ))
၂။ ဣႆာ - မနာလုိျခင္း (ျပည့္ၿဖိဳး (ေဗာဓိၿမိဳင္ဓမၼရိပ္))- မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ (၁၃၃၂-ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆုတ္ ဂ-ရက္ေန႔)တြင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ သေလႅခသုတ္တရားေတာ္ႀကီးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)
၃။ စုိးသူရ - (စူဠကမၼ ၀ိဘဂၤသုတ္)
၄။ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န (အဆုိးဆုံး အဆိပ ္တရားေတာ္)

ျငိမ္းေအးထြန္း (.၆.၂.၂၀၁၄)