Wednesday 5 February 2014

အေမွာင္မွ အလင္းသုိ႔ေလာကီသေဘာအရ ကုိယ့္အတြက္ဘာအက်ိဳးမွမရွိ ေနရင္းထုိင္ရင္း လြယ္လြယ္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ အကုသုိလ္ကေတာ့ ဣႆာ နဲ႔ မစၦရိယျဖစ္ပါတယ္။ ဣႆာဆုိတာက သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ကိုမနာလုိတာ ျငဴစူတာ မစၦရိယဆုိတာက မိမိစည္းစိမ္ကို ၀န္တုိတာ မေပးလုိတာပါ။ ဣႆာက သူတပါးပစၥည္းနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး မစၦရိယက မိမိရဲ ႔ပစၥည္းနဲ႔ဆပ္စပ္ေနပါတယ္။ 
သူတစ္ပါးက ေရွးအတိတ္ကုသုိလ္ကံအေလွ်ာက္ရုပ္အဆင္းလွေနတာ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားေနတာ ပညာတက္ျဖစ္ေနတာေတြကုိ တုိက္ရုိက္ျမင္ေတြ႔ရရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ တဆင့္စကားနဲ႔ၾကား၇ရင္ျဖစ္ျဖစ္ ၀မ္းေျမာက္တဲ့ မုဒိတာစိတ္ျဖစ္ရမည့္အစား "အလကားပါကြာ သူ႔အေဖေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာပါ" စသည္ျဖင့္ျပန္ေျပာျပီး မနာလုိမႈ ျငဴစူမႈျဖစ္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ဣႆာ က သူတစ္ပါးက ကိုယ့္ထက္ ႀကီးပြားတာ ခ်မ္းသာတာ ျပည့္စံုတာကို အလိုမရိွဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အေပါင္းအသင္း အေႁခြအရံဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အ႐ုပ္အဆင္းဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အသိအလိမၼာဘက္က ျဖစ္ေစ၊ အတတ္ပညာဘက္က ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ထက္သာတယ္-ဆိုတာကို အလိုမရိွဘူး။ မျမင္ခ်င္ဘူး၊ မၾကားခ်င္ဘူး။ အထူးအားျဖင့္ ကုိယ့္နဲ႔ဘဝတူ လုပ္ငန္းတူ ဂုဏ္ရည္တူလဲ ျဖစ္မယ္၊ ကိုယ္မခ်စ္တဲ့သူလဲ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုိလူ ျပည့္စံုႀကီးပြားတာကို သာၿပီး မနာလုိျဖစ္တတ္တယ္။ လူငယ္ လူငယ္ခ်င္း၊ လူႀကီး လူႀကီးခ်င္း၊ ေယာက်ာ္း ေယာက်ာ္းခ်င္း၊ မိန္းမ မိန္းမခ်င္း၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသာခ်င္း၊ ဆရာ ဆရာခ်င္း၊ အလုပ္သမား အလုပ္သမားခ်င္း၊ ရဟန္း ရဟန္းခ်င္း - ကိုယ့္ထက္သာတယ္ဆိုရင္ မနာလုိ ျဖစ္တတ္တယ္။

မစၦရိယကလဲ မနာလုိတက္တဲ့ ဣႆာသေဘာ အတုိင္းပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႔ေနရာ ရာထူးမ်ိဳးသူတစ္ပါးကုိ မျဖစ္ထြန္းလုိဘူး ကုိယ့္အမ်ိဳး တပည့္ ဆရာေတြနဲ႔ သူတစ္ပါးကုိ မသိကြ်မ္းေစလုိဘူး၊ ကုိယ္ရထားတဲ့ ပစၥည္း ဥစၥာစည္းစိမ္မ်ိဳး သူတစ္ပါးကိုမရေစလုိဘူး၊ ကုိယ္ရဲ႔ ရုပ္အဆင္းေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ိဳး၊ သူတစ္ပါးကုိ မလွေစလုိ မေအာင္ျမင္ေစလုိ မေက်ာ္ၾကားေစလုိဘူး၊ ကုိယ္တက္ထားတဲ့ ပညာမ်ိဳး သူတစ္ပါး တက္သြားမွာ မလုိလားဘူး၊ ဒါေတြဟာ မစၦရိယရဲ ႔ သေဘာသရုပ္ေတြပါ။ မစၦရိယစိတ္၀င္လာလွ်င္ သူတစ္ပါးအား ၀န္တုိစဥ္လဲတက္သလုိ မေကာင္းၾကံ မမွန္ေသာစိတ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို ၾကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္၏။ မိမိ၏ မေကာင္းစိတ္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို မေကာင္းၾကံတတ္သလုိ ထုိစိတ္ေၾကာင့္ မိမိတြင္ အကုသိုလ္ျဖစ္၏။ သူယုတ္ျဖစ္၏။ မိမိ၏ မေကာင္းၾကံ၊ မေကာင္းစိတ္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ အက်ိဳးပ်က္သည္၊ မပ်က္သည္ကို မသိေသာ္လည္း မိမိ၏ အက်ိဳးက ပ်က္သုန္း၏။ ယင္းသမုိ႔ လူၾကီးသူမမ်ားက “မေကာင္းစိတ္ကို မေမြးနဲ႕၊ သူတစ္ပါးကို မေကာင္းမၾကံနဲ႕” ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့သည္ကို မွတ္သားဖူးသည္။ မစၦရိယစိတ္ဆုိတာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့စိတ္ပဲ၊ ကိုယ့္ဘ၀ကုိ မီးရူိ႕တဲ့ စိတ္ဆုိရင္လည္း မမွားဘူး။ ေျပာရရင္ေတာ့ မစၦရိယ စိတ္ဆိုတာ ၀န္တုိစဥ္းလဲစိတ္ဆုိလည္း မွန္တယ္။ အေကာင္ အထည္ျပဳရ ခက္ျပီး ေၾကာက္စရာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့စိတ္ပဲ ဟု မဟာေဆး၀ၤပါ ဆရာေတာ္ဘုရားက မိန္႕ၾကားခဲ့ဖူး၏။

ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ၾကည့္ရင္ သူတစ္ပါးကို မနာလုိ ျဖစ္တာဟာ ဘာမွ မစားရ မသံုးရဘဲနဲ႔ သက္သက္ အကုသိုလ္ ပြားေနတာပါပဲ။ မနာလုိ ျဖစ္တယ္-ဆုိရင္ စိတ္ထဲမွာ မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မနာလုိတဲ့ သေဘာဟာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆင္းရဲေအာင္လုပ္ေနတာနဲ႔ တူတာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ "အဲဒီ မနာလုိမႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲသို႔လဲ က်ေရာက္တတ္တယ္၊ လူ႔ဘဝ ျပန္ေရာက္လာရင္လဲ အေႁခြအရံ အေပါင္းအေဖာ္နည္းတဲ့သူ ျဖစ္ေနတတ္တယ္" ဆုိတဲ့အေၾကာင္း စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာျပထားပါတယ္။

၀န္းသုိ ခႏီၱးဆရာ ေတာ္ဘုရားၾကီးကလည္း မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ရွိသူအေပၚ မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ေမြးမည့္အစား ဘဲေတြ ၾကက္ေတြေမြးပါတဲ့ ဘဲေတြ ၾကက္ေတြေမြးျခင္းက ဘဲဥ ၾကက္ဥ စားရေသးတယ္ လားရာမေကာင္းမဲ့ျဖစ္ျခင္း အတူတူ မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ေမြးျခင္းက...ဘာမွမစားရဘဲ အပယ္ကုိလား ရမွာပါဟု ဆုံးမထားဖူးပါသည္။ တကယ္လည္း ဒီတရားႏွစ္ပါးဟာ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ သူတစ္ပါးအတြက္လဲ အက်ိဳးမရွတဲ့ တရားေတြပါ။ ျပီးေတာ့ သံသရာမွာ အလြန္ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ တရားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီစိတ္မ်ိဳးေတြ ကုိယ့္ရဲ႔သ႑ာန္ထဲမွာရွိေနရင္ ျဖစ္ျဖစ္ေနလုိ႔ရွိရင္ ဘယ္လုိေျဖေဖ်ာက္ရမလဲဆုိေတာ့ အဲဒီ မနာလုိမႈ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ေမတၱာ က႐ုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ - ဆုိတဲ့ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄-ပါးထဲက မုဒိတာဆိုတဲ့ တရားပါပဲ။ မုဒိတာ-ဆုိတာကေတာ့ သူတစ္ပါး ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို အလုိရိွတယ္၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို ျမင္ရ ၾကားရ သိရလုိ႔ရိွရင္ ႀကီးပြားျမဲ ႀကီးပြားၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာျမဲ ခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ ႏွလံုးသြင္းၿပီး ဝမ္းေျမာက္တယ္။ အဲဒီ မုဒိတာကေတာ့ တကယ္ေကာင္းတဲ့ တရားဘဲ၊ သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို ေတြ႕ရတာနဲ႔ သူက ဝမ္းေျမာက္ၿပီး ပီတိေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မုဒိတာျဖစ္တဲ့ လူမွာလဲ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ခ်မ္းသာေနတယ္၊ အလြန္ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းတဲ့ တရားဘဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ "သူမ်ားႀကီးပြားခ်မ္းသာတာကို ဝမ္းေျမာက္ၾကည္သာတဲ့ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ နတ္႐ြာသုဂတိလဲ ေရာက္ႏုိင္တယ္၊ လူ႔ဘဝ ျပန္ေရာက္လာရင္လဲ အေႁခြအရံေတြ ေပါမ်ားၿပီး (မေဟသကၡ) တန္ခိုးႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္တတ္တယ္" ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္မွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာျပထားပါတယ္။"ယထာလဒၶ သမၸတၱိေတာ - ရျမဲျဖစ္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမွ၊ မာဝိ ဂစၧႏၲဳ - မကင္းကြာၾကဘဲ ခ်မ္းသာျမဲ ခ်မ္းသာၾကပါေစ"ဆိုတဲ့ ႏွလံုးသြင္းပြားမ်ားပံုကေတာ့ မုဒိတာကို ပြားပံုပဲ။ သူမ်ားေတြက မနာလုိၾကမည့္ေနရာမွာ ငါတို႔ကေတာ့ ၾကည္သာရႊင္ပ် ဝမ္းေျမာက္ၾကမည္၊ ကိေလသာ ပါးေစတဲ့အက်င့္ကို က်င့္မည္၊ ဒီလုိ စိတ္မ်ဳိးကို ျဖစ္ေစမည္၊ မနာလုိမႈ လမ္းဆိုးကို ဝမ္းေျမာက္ၾကည္သာ မုဒိတာ လမ္းေကာင္းျဖင့္ ေရွာင္လႊဲမည္၊ မုဒိတာလမ္းေကာင္းျဖင့္ အဆင့္အတန္း တက္မည္၊ မနာလိုမႈ ကိေလသာမီးကို မုဒိတာေရစင္ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္မည္ဆုိျပီး အျမဲစိတ္ႏွလုံးထဲ သြင္းထားတက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ .  ေနာက္ပယ္သတ္နည္းက ကုိယ္က သတိဥာဏ္ယွဥ္ဖုိ႔ပါပဲ၊ ပုထုဇဥ္ေတြဆုိေတာ့ အကုသုိလ္ ျဖစ္စရာ အာရုံေတြနဲ႔ ၾကဳံလာရင္ျဖစ္မွာပါပဲ၊ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔၊ ၀ိပႆနာရႈမွတ္ျပီး ပယ္သတ္လုိက္ပါ။ 

ဒီေနရာမွာ ၀ိပႆနာရႈမွတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး နည္းနည္းေျပာျပပါရေစ၊ ၀ိပႆနာရႈမွတ္တယ္ဆုိတာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ခုိက္ ရုပ္နာမ္ကုိ ရႈမွတ္ရတာပါ။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ရဲ ႔ရုပ္ဟာဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ ထုိင္ေနသလား၊ သြားေနသလား၊ စားေနသလား၊ထုိင္ေန ရင္လဲ တင္ပါးနဲ႔ ထုိင္ခုံနဲ႔ ထိေနတဲ့သေဘာေလးဆီကုိ စိတ္ကုိပုိ႔လုိက္ျပီး "ထုိင္တယ္၊ ထုိင္တယ္" လုိ႔သတိကပ္ျပီး ရႈမွတ္ေနရပါတယ္၊ ေကာ္ဖီခြက္ကုိင္ရင္လဲ "ကုိင္တယ္၊ ကုိင္တယ္" ေသာက္ရင္လဲ "ေသာက္တယ္၊ ေသာက္တယ္" စသည္ျဖင့္ ရုပ္ရဲ ႔ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ အမႈအရာကုိ ရႈမွတ္ရပါတယ္။
ဒီလုိပါပဲ၊ နာမ္ျဖစ္တဲ့ စိတ္ကေကာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆုိတာ သတိကပ္လုိက္ပါ။ ရာဂျဖစ္ေနသလား၊ ေဒါသျဖစ္ေနသလား၊ ပီတိျဖစ္ေနသလားစသည္ျဖင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႔စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ရမွာပါ။ဥပမာပဲထားပါေတာ့ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ တစ္ေယာက္ ကုိယ့္ရဲ႔ျပိဳင္ဘက္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က သူတုိ႔ရဲ႔ ကံဥာဏ္၀ီရိယေတြေၾကာင့္ ေစာင္ေရေတြ တအားထုိးတက္သြားျပီး ကုိယ့္ထက္သာသြားျပီ၊ ကုိယ့္ထက္ေအာင္ျမင္သြားျပီပဲ ဆုိပါေတာ့၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ထက္သာရင္ ၀င္လာေလ့ရွိတဲ့ မနာလုိတဲ့ ဣႆာ က၀င္လာျပီဆုိပါေတာ့။ " ငါေတာ့ ဣႆာ ျဖစ္ေနျပီ၊ ဣႆာ ဆုိတာ အကုသိုလ္၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ရင္ အကုသုိလ္ရဲ ႔အက်ိဳးအျပစ္ေတြကိုေတာ့ ခံရေတာ့မွာပဲ" စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္စဥ္းစားသုံးသပ္မေနပါနဲ႔၊ ၀ိပႆနာဆုိတာ ေ၀ဖန္စဥ္းစားသုံးသပ္ေနရတဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူး၊ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ကုိပဲ ရႈမွတ္ရမွာပါ။

အခုပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ဣႆာျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ဣႆာ စိတ္ကေလးဆီကုိ သတိကပ္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့ " ဣႆာ ျဖစ္တယ္ ဣႆာ ျဖစ္တယ္" ဆုိျပီးမွတ္ေနလုိက္ပါ။
ခဏၾကာေတာ့ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္၊ မေပ်ာက္ေသးရင္လဲ ဆက္မွတ္ပါ၊ ဒါဟာ၀ိပႆနာရႈမွတ္ တာပါပဲ၊ အဲ့ဒီလုိရႈမွတ္လုိက္ႏုိင္ျပီ ဆုိရင္ပဲ အျမတ္ဆုံးဘာ၀နာကုသိလ္ျဖစ္သြားပါျပီ။ အကုသုိလ္ကေန ကုသုိလ္ျဖစ္သြားတာပါ။ ျဖစ္တုန္းကေတာ့ အကုသုိလ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္က သတိရွိျပီး ၀ိပႆနာရႈမွတ္ပစ္လုိက္ေတာ့ ကုသုိလ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ (ဥပမာက နိမ့္ေနမလား မေျပာတက္ပါဘူး) ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းေၾကာ္လုိက္တဲ့ သေဘာပါ။

အကုသိုလ္ဆုိတာ အျဖစ္သိပ္လြယ္ပါတယ္၊ အဆင္းဘီးတပ္ေပးလုိက္သလုိပါပဲ၊ ကုသုိလ္က်ေတာ့ အျမင့္ကုိ ၀န္တစ္ခုလြယ္ျပီး တက္ေနရသလုိပါပဲ၊ ျဖစ္ဖုိ႔အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကုိယ္က အပၸမာဒေခၚတဲ့ သတိတရားရွိဖုိ႔သာ အေရးၾကီးပါတယ္။
အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ျပီေဟ့ ဆုိတာနဲ႔ ၀ိပႆနာရႈမွတ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိအကုသုိလ္ကေန အျမတ္ဆုံးဘာ၀နာ ကုသုိလ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ကုိးကား။ ။
---------------
၁။ ကုသုိလ္ မွ အကုသုိလ္ သုိ႔ -အလင္းတန္းဂ်ာနယ္ (ရေ၀ႏြယ္ (အင္းမ))
၂။ ဣႆာ - မနာလုိျခင္း (ျပည့္ၿဖိဳး (ေဗာဓိၿမိဳင္ဓမၼရိပ္))- မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ (၁၃၃၂-ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆုတ္ ဂ-ရက္ေန႔)တြင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ သေလႅခသုတ္တရားေတာ္ႀကီးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)
၃။ စုိးသူရ - (စူဠကမၼ ၀ိဘဂၤသုတ္)
၄။ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န (အဆုိးဆုံး အဆိပ ္တရားေတာ္)

ျငိမ္းေအးထြန္း (.၆.၂.၂၀၁၄)