Sunday 7 September 2014

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသဝါဒကထာမ်ား


၁။ သစၥာေလးပါးဆိုတာ သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ။
၂။ ရခဲတဲ့ ဘ၀ေလးမွာ အလကား အခ်ိန္ေတြ မၿဖဳန္းပါနဲ႔။
၃။ နားကတရားနာပါ၊ ဥာဏ္က ခႏၶာလွည္႔ပါ။
၄။ တရားနာတာသည္ မိမိအေရး၊ တရားအားထုတ္တာသည္ မိမိအေရး။
၅။ နားၾကီးၾကီးနဲ႔ တရားနာပါ။
၆။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္တဲ့အခါမွာ ကိေလသာ ၾကားမခိုေစနဲ႔။
၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆိုတာ စာထဲမွာ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိခႏၶာထဲမွာ ရွိတဲ႔တရား။
၈။ မိမိ ခႏၶာထဲမွာ ရွိတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကို မိမိဥာဏ္နဲ႔ ရွင္းေအာင္ လုပ္ပါ။
၉။ စာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိတာသည္ သညာသိ၊ ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိတာသည္ ပညာသိ။
၁၀။ ေရွ႔အေသကို ေနာက္အေနနဲ႔ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၁၁။ သညာသိနဲ႔ နိဗၺာန္ မေရာက္ႏိုင္ပါ၊ ပညာသိမွ နိဗၺာန္ ေရာက္မည္။
၁၂။ ေရွ႔ေနာက္ ခြဲတတ္ပါေစ၊ မိမိအေရးက ေရွ႔ထား၊ သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရးက ေနာက္ထား။
၁၃။ ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္ မလုပ္ပါနဲ့၊ ဘ၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ရုပ္သိမ္းေအာင္ လုပ္ပါ။
၁၄။ ဒါနက သံသရာ ရွည္တာလား၊ ဒါနေနာက္က အသိမလိုက္လို႔ သံသရာရွည္တာလား။
၁၅။ ဒါနေနာက္က အသိမလိုက္လို႔ သံသရာရွည္တာပါ။
၁၆။ သစၥာသိလွ်င္ ခႏၶာေရာင္းလွဴပါ။ သစၥာမသိလွ်င္ သစၥာသိေအာင္ အရင္လုပ္ပါအံုး။
၁၇။ အိုရာက နာရာမေရာက္ခင္ ၀ိပႆနာ လုပ္ပါ။ ၁၈။ အရွိနဲ႔ အသိ ကိုက္ေအာင္လုပ္တာ ၀ိပႆနာ။
၁၉။ ေရွ႔စိတ္ကို ေနာက္စိတ္နဲ႔ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၀။ ေရွ႔နာမ္ကို ေနာက္ဥာဏ္နဲ႔ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၁။ ၀ိပႆနာ အားမထုတ္ပဲနဲ႔ ေန႔ေရႊ႔ ရက္ေရႊ႔ ေရႊ႔ေနတာသည္ ဥာဏ္ကမဦးဘဲ အေသကဦးသြားရင္ ကိုယ္႔အတြက္ နာမယ္။
၂၂။ အေသက ၿဖစ္ပ်က္ အရွင္က မဂ္၊ အပ်က္နဲ႔ မဂ္နဲ႔ ကိုက္ေအာင္ ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၃။ ေရွ႔ကၿဖစ္ပ်က္ ေနာက္ကမဂ္နဲ႔ ကိုက္ေအာင္ရွဳတာ ၀ိပႆနာ။
၂၄။ အေသကို အရွင္က ၾကည္႔ေနတာ ၀ိပႆနာ ၿဖစ္သည္။
၂၅။ အေသက ၿဖစ္ပ်က္ အရွင္ကမဂ္ အပ်က္နဲ႔ မဂ္ ကိုက္ေအာင္ ၾကည္႔တာ ၀ိပႆနာ။
၂၆။ သူမ်ားစိတ္ အကဲမခတ္ႏွင့္၊ မွားေသာ္ရွိ မွန္ေသာ္ရွိ၊ ကိုယ္႔စိတ္ကိုယ္ အကဲခတ္တာမွ အမွန္ရမည္။
၂၇။ အလုပ္ၾကည္႔ခ်င္ရင္ ခႏၶာၾကည္႔၊ အလုပ္စဥ္ၾကည္႔ခ်င္ရင္ မွတ္တမ္းၾကည္႔။
၂၈။ ကိုယ္႔စိတ္ၿဖစ္တာ ကိုယ္မသိတာ အရုပ္အဆိုးဆံုး။
၂၉။ ကိုယ္႔စိတ္ၿဖစ္တာ ကိုယ္အကဲခတ္ႏိုင္မွ ၀ိပႆနာ။
၃၀။ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေမြးကတည္းက အေသဘက္ကို ေၿပးေနတယ္။
၃၁။ ဘယ္ေဗဒင္မွ မယံုၾကနဲ႔၊ ခႏၶာ သူ႔လမ္းသူ ေၿပးေနေတာ႔ မေန႔ကထက္ ယေန႔ ေသဘို႔ တစ္ရက္နီးသြားၿပီ ဆိုတာသာ ယံုလိုက္ပါ။
၃၂။ ခႏၶာ၏ ၀တၱရားက အေသရွာတာ၊ ဥာဏ္၏၀တၱရားက အေသေရွာင္တာ။
၃၃။ ခႏၶာက အေၿပးသြားေနေတာ႔ အေသကဦး၍ ဥာဏ္က ေနာက္က် သြားလိမ္႔မယ္။ ၃၄။ အေၿပးမရပ္တဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ သုႆာန္မေရာက္ခင္ မဂၢင္အလုပ္ ၿမန္ၿမန္ လုပ္ပါ။
၃၅။ အသက္တမ္း ခပ္တိုတိုေေလးမွာ ခပ္ခိုခိုလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အေသေစာသြားလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းလိမ္႔မယ္။
၃၆။ သာသနာနဲ႔ၾကံဳမွ သစၥာေလးပါး ထြက္ေၿမာက္ေရးတရား ေပၚတယ္။
၃၇။ ကိစၥဟူသ၍သည္ မဂ္တား ဖိုလ္တားလို႔ မွတ္ပါ။
၃၈။ ဒကာ ဒကာမေတြဟာ တဏွာ (ေလာဘ) ခိုင္းရာကို က်ြန္သေဘာက္ ပီပီ လုပ္ေနၾကတယ္။
၃၉။ တဏွာကို အေဖာ္မလုပ္နဲ႔၊ ဥာဏ္ကို အေဖာ္လုပ္ပါ။
၄၀။ အလကားေနသ၍ အအားေနသ၍ အမွားေနၿခင္းသာလို႔ မွတ္ပါ။
၄၁။ ေဆြႏွင္႔ မ်ိဳးႏွင္႔ ပစၥည္းဥစၥာေတြႏွင္႔ မသိၿပံဳးၿပံဳးေနသေလာက္ ေသခါနီးမွာမ်က္ရည္က်ရပါလိမ္႔မယ္။
၄၂။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ သနားရင္ ၀ိပႆနာ လုပ္ၾက၊ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ မသနားရင္ သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရး လုပ္ၾက။
၄၃။ အသက္ၾကီး ေလေလ ကံမြဲ ဥာဏ္မြဲေလေလမွတ္၊ ကံမြဲတာ အေရးမၾကီး၊ ဥာဏ္မြဲရင္ နိဗၺာန္ မေရာက္။
၄၄။ ကံကို ဥာဏ္ကၿဖတ္မွ နိဗၺာန္ရမွာ၊ ဥာဏ္မပါရင္ ကံက ခ်ယ္လွယ္သြားလိမ္႔မယ္။
၄၅။ နိဗၺာန္သည္ ကံ၏အက်ိဳးမဟုတ္၊ ဥာဏ္၏အက်ိဳးၿဖစ္တယ္။
၄၆။ လူေၿပာ သူေၿပာေတြကို မယံုနဲ႔၊ မိမိခႏၶာက ေၿပာတာကိုသာ ယံုၾကည္။
၄၇။ ခႏၶာၾကီးရဲ႔ စြမ္းရည္သတၱိ ပင္ကိုယ္သေဘာက ၿဖစ္မွဳ ပ်က္မွဳဘဲရွိတယ္။
၄၈။ ၀ိပႆနာဆိုတာ ခႏၶာ မလိုခ်င္ေအာင္ လုပ္တာ။
၄၉။ ဒါနနဲ႔သီလသည္ ကိေလသာေရာဂါ သက္သာရံုရမယ္။ ၀ိပႆနာ အလုပ္ပါ လုပ္မွသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္မယ္။
၅၀။ အလုပ္တရားဆိုတာ ခႏၶာအရွိနဲ႔ ဥာဏ္အသိ ကိုက္ေအာင္လုပ္ပါ။
၅၁။ ခႏၶာနဲ႔ ငါန႔ဲ မေရာပါနဲ႔။
၅၂။ တရားနာတယ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္မွာ မတရားအလုပ္ မလုပ္တဲ႔ အခ်ိန္ပဲ။
၅၃။ ၾကားတဲ႔တရားနဲ႔ သိတဲ႔တရား ႏွစ္ခုထပ္ရင္ ေသာတာပန္ တည္ႏိုင္တယ္။
၅၄။ ယခုအခ်ိန္ဟာ အားလံုး အဖက္ဖက္မွ ၾကံဳၿပီး က်ြတ္တန္း၀င္ရမဲ႔ အခ်ိန္ဘဲလို႔ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အလုပ္သာလုပ္ပါ။
၅၅။ ယခုအဖက္ဖက္မွ ၾကံဳဆံုတဲ႔ ကာလကေလးသည္ အိုေဘး၊ နာေဘး၊ ေသေဘးေတြကို တားႏိုင္တဲ႔ကာလ၊ ဒီအဘိုးတန္မွတဲ႔ ကာလေလးကို သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရးေတြနဲ႔ခ်ည္း အခ်ိန္မကုန္လြန္ပါေစႏွင္႔။
၅၆။ တဏွာ (ေလာဘ) ခိုင္းတိုင္း လုပ္တာသည္ အရွက္မရွိလို႔။
၅၇။ တဏွာ (ေလာဘ)ခိုင္းတိုင္း လုပ္လို႔ ေသလွ်င္ အပါယ္ေလးပါး ေရာက္မယ္ ဆိုတာလဲေၾကာက္။
၅၈။ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ကိန္းလာရင္ ဟိရိၾသတၱပၸ (အရွက္ အေၾကာက္) မရွိေတာ႔ဘူး။
၅၉။ သားေရး သမီးေရး အတြက္သာ ဂရုစိုက္လုပ္ေနရင္ အခ်ိန္အလြဲသံုးစားလုပ္တာဘဲ၊ လူမိုက္အခ်ိန္ဘဲ ဆိုတာ မွတ္လိုက္။
၆၀။ သစၥာတရားကို နာ၊ ဥာာဏ္က ခႏၶာကိုလွည္႔၊ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ ေနာက္က ၀ိပႆနာ ဥာဏ္မလိုက္ရင္ ဒုကၡသစၥာ လိုက္မွာဘဲ။
၆၁။ ခႏၶာကေလာင္စာ (ထင္း)၊ ဇရာ မရဏက (မီး)၊ သံသရာတေလ်ွာက္လံုးမွာ ဘယ္ခႏၶာရရ ေလာင္စာႏွင္႔မီးတြဲေနတာပဲ ရွိတယ္။
၆၂။ ေလာင္စာသိမ္းၿပီး မီးၿငိမ္းတာသည္ နိဗၺာန္။
၆၃။ ေလာင္စာသိမ္းၿပီး မီးၿငိမ္းတဲ႔ အလုပ္သည္ မဂၢင္ အလုပ္ပဲ။
 ၆၄။ ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္းၿခားသိတာလဲ မဂ္ပဲ၊ သမုဒယသစၥာ သတ္တာလဲ မဂ္ပဲ၊ နိေရာဓ သစၥာ ေရာက္ေအာင္လဲ မဂ္ပဲ၊ ဒါေၾကာင္႔ မဂ္သည္ သံုးကိစၥ ရြက္ေဆာင္တယ္။
 ၆၅။ အာရုဏ္တက္တာသည္ ေနထြက္ဖို႔ ေရွ႔ေၿပး၊ ၀ိပႆနာမဂ္သည္ ေလာကုတၱရာမဂ္၏ ေရွ႔ေၿပး။
 ၆၆။ ဒါနက သံသရာမလည္၊ အသိမလိုက္လို႔ သံသရာ လည္တာမွတ္ပါ၊ သစၥာ သိၿပီးလွဴရင္ ခႏၶာကိုယ္ေရာင္းလွဴပါ။

No comments: