Tuesday, 26 August 2008

ဗုဒၶအလုိက် ဒါနၿပဳၿခင္း

ဗုဒၶအလုိက် ဒါနၿပဳနည္းၿဖစ္ေအာင္ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္လာ သပၸဳရိသဒါနသုတ္ကုိ ေလ့လာၾကရမည္။ ၿမန္မာၿပန္လွ်င္
သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ၿပဳေသာဒါနဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အဂၤါငါးခ်က္ရွိသည္ ယင္းတုိ႔မွာ...

ရတနာသုံးပါးကုိၾကည္ညိဳၿခင္း
အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ကုိ ရုိေသၿခင္း
လုိအပ္ေသာအရာကုိ လွဴၿခင္း
လွဴၿပီး၀တၱဳကုိ မစြန္းၿငိၿခင္း
မိမိအလွဴအတြက္ သူတစ္ပါးကုိ မထိခို္ကၿ္ခင္းတုိ႔ ၿဖစ္ေပသည္။

ေဆာင္ပုဒ္။ သဒါၶၾကည္ညိဳ ရုိေသလွစြာ
အခါကုိသိ၊ မစြန္းၿငိဘဲ
မထိမပါး၊ ဤငါးပါး
မွတ္သားသပၵဳရိသ
ၿမတ္ဒါန။
ဒါနေတာေဘာဂ၀ါ= ဟူေသာ ေဒသနာအတုိင္းဒါနၿပဳသူမွန္သမွ် ၿဖစ္ရာဘ၀တြင္ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားမည္ကား ဧကန္ပင္ၿဖစ္၏။ ဧကန္ပင္ၿဖစ္၏ ေဖာ္ၿပပါအဂၤါငါးခ်က္ႏွင့္ညီေအာင္ လွဴဒါန္းႏုိင္လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာ ေပါမ်ားခ်မ္းသာ
သည့္အၿပင္ အက်ိဳးထူးငါးမ်ိဳးကုိလည္း ပုိမုိရႏုိင္ေပသည္။
သဒၵါၾကည္ရႊင္ ၊ လွဴဒါန္းလွ်င္
ရုပ္သြင္အဆင္းလွ။
ရတနာသုံးပါးကုိၾကည္ညဳိေသာ သဒၵါဓာတ္မ်ားမ်ားၿဖင့္ ေပးလွဴခဲ့လွ်င္ၿဖစ္ရာဘ၀တြင္ ခ်မ္းသာသည့္အၿပင္
ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာၿခင္း ဟူေသာအက်ိဳးထူးတစ္ခုကုိ ပုိမုိခံစားရေပသည္။ ယခုေခတ္တြင္လည္း တစ္ခ်ိဳ႔သူေဌးမ်ား၊
ပစၥည္းဥစၥာလည္း ေပါမ်ားခ်္းသာသည္။ ရုပ္လည္းေခ်ာေမာလွေပသည္။
တစ္ခ်ိဳ႔သူေဌးမ်ားကား ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာ ေသာ္လည္းအရုပ္ဆုိးအက်ဥ္းတန္ၾကသည္။ ဤသည္ယခင္ဘ၀
ဒါနၿပဳၾကစဥ္အခါတုန္းက ရတနာသုံးပါးကုိ ၾကည္ညိဳၿခင္း၊မၾကည္ညိဳၿခင္းဟူေသာအခ်က္ကကတၱား ၿခားေပးၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။
ရုိေသလွဴၿငား ၊သူ႔စကား
အမ်ားနာယူၾက။

အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ကုိ ရုိရုိေသေသလွဴဒါန္းလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာ ေပါမ်ားခ်မ္းသာသည့္အၿပင္ၾသဇာအာဏာေညာင္းၿခင္း၊
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားၿခင္းဟူေသာ အက်ိဳးထူးကုိ ပုိမုိရရွိသည္။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း ဒကာ၊ အနာသပိဏ္ဟုဆုိလွ်င္
ဗုဒၶဘာသာတုိငး္လုိလုိသိသည္။ ပုေဗၺာရုံေက်ာင္း အမ၀ိသာခါဆုိလွ်င္လည္း ထုိနည္းတူပင္။
တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားၿဖစ္ၾက၏။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းကုိ အနာသပိဏ္ေရာ
သူ႔ဇနီးေရာ ႏွစ္ေယာက္လုံးက လွဴဒါန္းၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပုေဗၺာရုံေက်ာင္းတုိက္ကုိလည္း ၀ိသာခါေရာ၊ သူ႔ခင္ပြန္းေရာ ႏွစ္ေယာက္စလုံး လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္သာၿဖစ္၏။ သုိ႔ၿဖစ္ပါလွ်က္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၄၆ႏွစ္ေက်ာ္လာသည္အထိ အနာသပိဏ္သူေဌးႏွင့္ ၀ိသာခါတုိ႔၏နာမည္သာလွ်င္ထင္ရွားလွ်က္ဂွိၿပီး သူတုိ႔ပါရမီၿဖည့္ဖက္မ်ားနာမည္ကား အဘယ္ေၾကာင့္လူသိနည္းရသနည္း။
အေၿဖကား ဒါနၿပဳၾကစဥ္အခါတုန္းက ၀ိသာခါႏွင့္ အနာသပိဏ္တုိ႔က သကၠစၥဒါနအားေကာင္းခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ပါရမီၿဖည့္ဖက္မ်ားက သကၠစၥဒါနအားမေကာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ပါတည္း။ အနာသပိတ္သူေဌး၏ ဇနီးသည္အမည္ကုိ ပုညလကၡဏေဒ၀ီဟုေခၚ၍ ၀ိသာခါ၏ခင္ပြန္းအမည္ကုိ ပုဏၰာ၀ပုန ဟုေခၚပါသည္။။။။

No comments: