Friday, 5 September 2008

ကမာၻေစာင့္တရား ႏွစ္ပါး

ဟီရိၾသတၱပၸ တရားႏွစ္ပါး၏ နက္နဲမႈကုိၿမတ္စြာဘုရားသည္ အေလးအနက္ထား၍ေဟာၾကားခဲ့ပါ၏။
ဤတရားႏွစ္ပါးကုိ ကမ ၻာေစာင့္တရား ဟုလည္းေခၚ၏။
ဤတရားႏွစ္္ပါးသည္ ေလာကၾကီးအား ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ရွိသၿဖင့္၄င္းတရားႏွစ္ပါး ကုိေလာကပါလတရားဟုလည္းေခၚဆုိၾက၏။
ဟီရိ ၾသတၱပၸ သမၸႏၷာ၊
သုကၠဓမၼ သမာဟိတာ။
သေႏာၱ သပၸဳရိသာ ေလာေက၊
ေဒ၀ ဓမၼာတိ ၀ုစၥေရ။

ဟီရိ ၾသတၱပၸ သမၸႏၷာ =ဟီရိတရား၊ ၾသတၱပၸတရားတုိ႔ႏွင့္ၿပည့္စုံကုန္သည္ၿဖစ္၍-အရွက္အေၾကာက္ႏွစ္ပါးႏွင့္ၿပည့္စုံကုန္သည္ၿဖစ္၍-၊
သုကၠဓမၼ သမာဟိတာ။ =ၿဖဴစင္ေသာ ကုသုိလ္တရားကုိေဆာက္တည္ကုန္ေသာ၊
သေႏာၱ =ကုိယ္ႏႈတ္္ႏွလုံး ေအးခ်မ္း ၿငိမ္းသက္ကုန္ေသာ
သပၸဳရိသာ =သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကုိ၊
ေလာေက =ေလာက၌
ေဒ၀ ဓမၼာတိ =နတ္တုိ႔၌ ၿဖစ္အံ့ေသာ အေၾကာင္းတရားရွိကုန္၏ဟု
၀ုစၥေရ = ဆုိအပ္ကုန္၏။
အရွက္အေၾကာက္တရားႏွင့္ၿပည့္စုံသည့္ကုသုိလ္တရားႏွင့္ၿပည့္စုံေသာ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈရွိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢဳိလ္တုိ႔ကုိနတ္တုိ႔၌ၿဖစ္အံ့ေသာ အေၾကာင္းရွိၾက
ကုန္၍ ေဒ၀ဓမၼ ဟုေခၚဆုိ၏။
ဟီရိသည္ အရွက္ရွိၿခင္းဟူ၍အဓိပၸာယ္ရရွိ၏။ ဤအဓိပၸာယ္မွာလူသည္--
♦ ကာယကံေၿမာက္ မေကာင္းမႈၿပဳရမည္ကုိရွက္ၿခင္း၊
♦ ၀စီကံေၿမာက္ မေကာင္းမႈၿပဳရမည္ကုိရွက္ၿခင္း၊
♦ မေနာကံေၿမာက္ မေကာင္းမႈၿပဳရမည္ကုိရွက္ၿခင္း၊
တုိ႔ၿဖစ္၏။
ဟီရိသည္မေကာင္းမႈကုိ ရြံ႔ရွာစက္ဆုပ္ၿခင္း လကၡဏာရွိ၏။ အရွက္ရွိသူသည္မေကာင္းမႈကုိ မစင္ပုပ္ကဲ့သုိ႔ ရြံ႔ရွာစပ္ဆုပ္၏။ အရွက္ရွိသူသည္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ အတြင္းစိတ္ အဇၨဳတၱၠ၌ ဟီရိတရား- အရွက္တရား ကိန္းေအာင္းေနသူသည္ မေကာင္းမႈဒုစရုိက္အားလုံးကုိ ရြံရွာစက္ဆုပ္၏။
မည္သူ႔တစ္စုံတရာ၏ တုိက္တြန္းမႈမပါဘဲ တစ္ခုခုကုိစုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔၍ မဟုတ္ဘဲ မိမိဘာသာမိမိအကုသုိလ္တရားဟူသမွ်ကု္ိရွက္တတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိ၏။ ရုိေသထုိက္သူကုိရုိေသ၏၊
ရုိေသထုိက္သူ၏ စကားကုိေရွးရႈနာခံတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ဤသည္ကုိ ဟီရိ အရွက္ရွိသည္ဟုေခၚပါ၏။
ၾသတၱပၸဟူသည္မွာ ေၾကာက္ၿခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရွိ၏။ ၾသတၱပၸေၾကာက္ၿခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္မွာ---
♦ ကာယကံေၿမာက္ မေကာင္းမႈၿပဳရမည္ကုိ ေၾကာက္ၿခင္း။
♦ ၀စီကံေၿမာက္ မေကာင္းမႈၿပဳရမည္ကုိ ေၾကာက္ၿခင္း။
♦ မေနာကံေၿမာက္မေကာင္းမႈၿပဳရမည္ကုိ ေၾကာက္ၿခင္းတုိ႔ၿဖစ္၏။
ၾသတၱပၸသည္ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔သည့္လကၡဏာရွိ၏။ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိတ္လန္႔သနည္းဟုဆုိပါက အခ်မ္းကုိလုိသူသည္ အပူကုိေၾကာက္သကဲ့သုိ႔ မေကာင္းမႈဟုဆုိပါက ေၾကာက္ရြ႔ံ
ထိတ္လန္႔၏။ၾသတၱပၸတရားသည္ အၿပင္အပ ဗဟိဒၶသဏၭာန္ကုိ အေၾကာင္းၿပဳ၍ ၿဖစ္ေပၚလာ၏။ အေၾကာက္တရားသည္ သူတစ္ပါးဟူေသာအၿပင္ေလာကၾကီးကုိ အၾကီးအမႈးထား၍ၿဖစ္ေပၚလာ၏။ ါသည္သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ခုိးပါကေထာင္က်မည္၊ ငရဲၾကီးမည္။ ေထာင္က်ခံရမည္ကုိေၾကာက္ၿခင္းစသည့္
ဗဟိဒၶသဏၭာန္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၿပဳ၍ ေၾကာက္ၿခင္းၿဖစ္၏။
ဤအရွက္အေၾကာက္ တရားႏွစ္ပါးလုံးတုိ႔သည္ အရွက္အေၾကာက္ရွိသူ၏စိတ္ကို အၿမဲထာ၀ရလႊမ္းမုိး အုပ္စုိး၍ထား၏။မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္မ်ားကုိၿပဳလုပ္ က်ဳးလြန္ခြင့္မရ။ၿပဳလုပ္ခ်င္စိတ္မ်ားကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ထိန္းသိမ္း၍ ထားတက္ေသာေၾကာင့္ ...မိမိတုိ႔တေတြသည္လည္း..ဟိရိၾသတၱပၸတရားကို
လက္ကုိင္ထား၍...ဘာ၀နာေကာင္းမႈ၊ သီလေကာင္းမႈတုိ႔ၿဖင့္ ေရွ႔ဆက္ရမည့္ဘ၀လမ္းကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစုိ႔လုိ႔
တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။

No comments: