Saturday, 13 September 2008

ပိဋကတ္ေတာ္လာ ၿငိမ္းေအးၿခင္းနိဗၺာန္(၂)

မဟာသမယသုတ္တြင္ တဏွာကုိပယ္လွ်င္ဇာတိစေသာ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ကင္း၏ဟုေၿပာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဥပဒါနသုတ္တြင္ ဥပဒါန္ႏွင့္ေႏွာင္ဖဲြ႔ၿခင္းသံေယာဇဥ္၏အေၾကာင္းၿဖစ္ေသာတရားတုိ႔၌သာယာ

ဖြယ္ဟု ရႈေနသူအား၊ တဏွာသည္ပြားမ်ားေၾကာင္းအၿပစ္ဟု ရႈေနသူအား၊

တဏွာခ်ဳပ္ေၾကာင္းတရားေဟာၾကားေတာ္မႈသည္။ေဒ၀ဒဟသုတ္တြင္ ရဟန္းတုိ႔က

ငါတုိ႔၏ဆရာ ၿမတ္ဗုဒၶသည္ လုိခ်င္တပ္မက္မႈပယ္ေဖ်ာက္ေရးကုိ ေဟာၾကားေလ့ရွိသည္ဟု

ေၿပာဆုိၾကသည္။

ဒုတိယဟာလိဒၵိကာနိသုတ္တြင္ တဏွာကုန္ရာနိဗၺာန္ကုိ အာရုံၿပဳ၍လြတ္ေၿမာက္

ေသာ စိတ္ရွိသည့္လူသည္ စင္စစ္ၿပီးဆုံးၿခင္းရွိသူဟုေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ သတၱသုတ္တြင္္ ခႏၱာငါးပါး၌ လုိခ်င္ၿခင္း၊တပ္မက္ၿခင္း၊ ဆာေလာင္ၿခင္းကုိ ခႏၱာငါးပါး၌ၿငိကပ္တတ္ေသာေၾကာင့္

သတၱ၀ါဟုေခၚဆုိေၾကာင္း၊ ထုိတရားတုိ႔တြင္လုိခ်င္တပ္မက္ ႏွစ္သက္ၿငိကပ္ၿခင္းဟူေသာ

တဏွာကုန္ၿခင္းသည္ နိဗၺာန္ပင္ၿဖစ္ေၾကာင္းေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ဤသုိ႔အားၿဖင့္ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာသုတ္မ်ားတြင္ တဏွာကုန္ခန္းၿခင္းသည္နိဗၺာန္ပင္ၿဖစ္ေၾကာင္းေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ေၿမာက္မ်ားလွစြာေသာသုတ္မ်ားတြင္ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ေမာဟတုိ႔ကုိပယ္ေဖ်ာက္ၿခင္းသည္ နိဗၺာန္ဓာတ္ပင္ၿဖစ္သည္ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဗလသုတ္တြင္ ရာဂ၊ေဒါသ၊ေမာဟ

ကင္းေပ်ာက္ၿခင္းလွ်င္ အၿမဳိက္နိဗၺာန္ဟုဆုိအပ္၏ဟု မိန္႔ဆုိသည္။ ဒုတိယအညတရဘိကၡသုတ္တြင္ ရာဂ၊ေဒါသ ေမာဟတုိ႔ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ၿခင္းဟူသည္ နိဗၺာန္ဓာတ္၏အမည္ဟုေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ အခ်ိဳ႔သုတ္မ်ားတြင္ကိေလသာတရားမ်ားမွ လြတ္ေၿမာက္မႈကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ စူဠအႆပူရသုတ္တြင္ အတြင္းဓာတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိသူသည္ စိတ္၏လြတ္ေၿမာက္မႈ၊ ပညာ၏လြတ္ေၿမာက္မႈကုိ မ်က္ေမွာက္ၿပဳ၍ အာသေ၀ါတရား

ကုန္ခမ္းၿခင္းေၾကာင့္ကိေလသာ ၿငိိမ္းေအးသူၿဖစ္၏ဟုေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့သည္။ ကိေလသာ

၁၀ပါးဟူသည္မွာ..ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိဌိ ၊၀ိစိကိစၧာ ၊ထိန၊ဥဒၶစၥ၊ အဟိရိက၊ အေနာတၱပၸတုိ႔ပင္ၿဖစ္သည္။

အာသေ၀ါတရားေလးပါးဆုိသည္မွာ ကာမာသ၀၊ ဘ၀ါသ၀၊ ဒိ႒ာသ၀၊ အ၀ိဇၨာသ၀တုိ႔ပင္ၿဖစ္သည္။နာဂိတသုတ္(အဂုၤတၱရနိကာသ) တြင္ၿမတ္စြာဘုရားသည္ကာမကုန္တုိ႔မွ လြတ္ေၿမာက္မႈခ်မ္းသာ၊ ကိေလသာဆိတ္သုန္းမႈခ်မ္းသာ၊ၿငိမ္းေအးမႈခ်မ္းသာ၊ အမွန္သိၿမင္မႈခ်မ္းသာတုိ႔ကုိအလုိရွိတုိင္း

ခံစားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ရယူမခံစားႏုိင္သူတုိ႔သာ ရြံရွာဖြယ္ၿဖစ္ေသာခ်မ္းသာ၊ အိပ္ငုိက္ၿခင္း ခ်မ္းသာ၊ လာဘ္ရၿခင္း၊ အပူေဇာ္ခံရၿခင္း၊ ဂုဏ္သတင္းၾကီးၿခင္းခ်မ္းသာတုိ႔ကုိ သာယာၾကကုန္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မႈသည္။

ဆက္ရန္>>>

No comments: