Sunday, 28 September 2008

တရားၿမင္ရင္ အမွားစင္မယ္(၁)

တရားရွာကုိယ္မွာတြ႔ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကားေလးရွိပါတယ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့တရားဆုိတာ တၿခားမွာရွာစရာမလုိပါဘဲ မိမိရဲ႔ခႏၶာၿဖစ္စဥ္ကုိ အမွန္အတုိင္းရုပ္တရား နာမ္တရား၊ ကဲြၿပားသိေစဖုိ႔နဲ႔ ရုပ္တရား နာမ္တရား၊တုိ႔ရဲ႔ ကုန္လြယ္ပ်က္စီးတက္ပုံမ်ား စတဲ့သေဘာအမွန္ကုိထင္ၿမင္သိေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္လုိၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ခႏၶကုိယ္မွာဖဲြ႔တည္ေသာ သုံးဆယ့္ႏွစ္အဖုိ႔စုမ်ားဆုိတဲ့ အူမ၊ အူအိမ္၊ အစာေဟာင္း၊

အစာသစ္ၿပည္ေသြးစေသာ ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ရာၿဖစ္လုိ႔မုိ႔ အနိ႒ာရုံသက္သက္ၿဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္မပါအကာသက္သက္လုိ႔ေၿပာႏဳိုင္ပါတယ္ ရႈၿမင္သူရဲ႔ ဥာဏ္စဥ္အားေလ်ာ္စြာ ခႏၶာ ကုိယ္ေပၚမွာတပ္မက္မႈမ်ား အတန္အသင့္ကင္းသြားႏုူိင္ပါတယ္. မတင့္တယ္ဖြယ္ရာခႏၺာကုိယ္ထဲမွာမွ အဖုိးမၿဖတ္ႏုိင္ေသာတရားအမွန္ကုိ ရွာေဖြၾကရပါမယ္။

ဘယ္လုိမ်ိဳး ရွာေဖြရမွာလဲဆုိေတာ့ ဥပမာဆုိပါဆုိ႔။ရုပ္တရားနာမ္တရားဆုိတာ အုိတက္ေသာဇရာအရိပ္ေငြ႔မ်ားရွိေနတာကုိ သိရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္နာမ္ဓမၼတုိ႔သည္

ေဖာက္ဖ်က္ပ်က္စီးႏုိင္တာမုိ႔ နာတက္ၿခင္း ။ဗ်ာဓိတရားကုိသိေစၿခင္း၊ အဆုံးမွာစုတိပ်က္ေၾကြ

ေသၿခင္းတရားတုိ႔ကုိ အမွန္အတုိင္းသိေစမွာပင္မဟုတ္ပါလား။ တရားအၿမင္ရလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ တရားအမွတ္ပါတဲ့သတိတရားကုိ ကမၼ႒ာန္းအာရုံ တစ္ခုခုအေပၚမွာ စူးစုိက္ၿပီးက်င့္ၾကံမယ္ဆုိရင္ၿဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အၿဖစ္ပ်က္မွန္သေဘာဥာဏ္ေတြကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ႏွာသီးဖ်ားမွ ၀င္သြားတဲ့ေလရယ္၊ ႏွာသီးဖ်ားမွၿပန္ထြက္တဲ့ေလရယ္ အဲဒီလုိမ်ိဳးေလ၀င္ေလထြက္အေပၚ္မွာ သတိအမွတ္ၿဖစ္ေစလုိက္ေတာ့ တၿခားေသာအာရုံမ်ား မွာၿဖစ္တဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသမာန္မာနမ်ားကုိ တဒဂၤအေနၿဖင့္ပတ္သတ္ၿပီးၿဖစ္ေနပါတယ္။ အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားကုိမလုပ္ေစေတာ့ဘူးေပါ့။ အပုိအလုပ္ေတြနဲ႔အစားထုိးၿပီးၿဖစ္ေနပါတယ္။

ရႈမွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ခႏၶာကုိယ္္ရဲ႔ ေဖာက္ၿပန္တက္ပုံမ်ား၊ ေ၀ဒနာအတုိးအေလ်ာ့ေတြၿဖစ္လာမွာအေသအခ်ာပါပဲေလ၊ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႔ေအာင့္လာတာမ်ိဳးနာက်င္ကုိက္ခဲတာမ်ိဳး စတဲ့ေဖာက္ၿပန္ပုံေတြကုိတရားအမွတ္သတိၿဖင့္ ကပ္ရႈၿပီးေတာ့ပြားမ်ားေနရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

သမာဓိတရား ရင့္က်က္လာတာနဲ႔ေ၀ဒနာတုိးလာပုံ၊ ေလ်ာ့သြားပုံတုိ႔ကုိသိလာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီလုိမ်ိဳးၿဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိေတြ ပယ္ရွားၿပီးၿဖစ္ေနမွာမလဲြပါဘူး ရႈၿမင္သူရဲ႔ ဥာဏ္စဥ္အနိမ့္အၿမင့္ေပၚမွာ ကဲံြလဲြတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္

တုိ႔ကုိ ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

(ဆက္ရန္)

No comments: