Saturday, 11 October 2008

ခ်မ္းသာခ်င္လား ဒါေဆာင္ထား

အနႏၱေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္သည္ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအမ်ားကုိခ်မ္းသာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္
ပြင့္ေတာ္မႈလာၿခင္းၿဖစ။ အနီးစပ္ဆုံးအေနႏွင့္ လူသားေတြကုိခ်မ္းသာေစခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လူခ်မ္းသာ
တရားေလးပါးကုိ ေက်ာင္းဒကာၾကီး အနာထပိဏ္ကုိအေၾကာင္းၿပဳေဟာၾကားေတာ္မႈထားခဲ့ပါသည္။
လူရယ္လုိ႔ၿဖစ္လာလွ်င္ လူ႔ခ်မ္းသာကုိေတာ့ ခံစားရသင့္သည္။လူ႔ခ်မ္းသာကုိခံစားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
လူ႔ခ်မ္းသာကုိခံစားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူ႔ခ်မ္းသာတရားေလးပါးႏွင့္ၿပည့္စုံရမည္။ လူ႕ခ်မ္းသာတရားေလးပါးဆုိတာ
အတၱိသုခ -ရွိခ်မ္းသာ၊ ရွိသင့္တာေတြရွိလွ်င္ခ်မ္းသာသည္။ ေဘာဂသုခ- ခံစားစံစားခ်မ္းသာ၊ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္တာကုိ ခံစားရလွ်င္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္။ အာနဏသုခ- အေၾကြးကင္းလွ်င္ ခ်မ္းသာသည္။ အန၀ဇၨသုခ-အၿပစ္ကငး္ခ်မ္းသာ အၿပစ္ကင္းလွ်င္ခ်မ္းသာသည္။ ဒီေလးပါးႏွင့္ၿပည့္စုံမွ
လူခ်မ္းသာဟုေခၚသည္

ေလာကမွာ ပုိက္ဆံရွိသူ ၊ပစၥည္းဥစၥာရွိသူကုိ လူခ်မ္းသာလုိ႔ေခၚၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လူခ်မ္းသာၿဖစ္ဖုိ႔
အတြက္ပုိက္ဆံရွိရမည္။ ပစၥည္းဥစၥာရွိရမည္။ ပုိက္ဆံရွိဖုိ႔ ပစၥည္းဥစၥာရွိဖုိ႔ဆုိတာ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရွိရမည္
၀င္ေငြေကာင္းဖုိ႔အတြက္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းရွိရမည္။ ဒါအေၿခခံအဓိကေသာ့ခ်က္ၿဖစ္သည္။ဒီအံပင္ရွိသင့္တာေတြက ကံရွိရမည္။ ဥာဏ္ရွိရမည္။ဥာဏ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ
အတက္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတရွိရမည္။
ၾကိဳးစားမႈ၀ီရိယရွိရမည္။ ေၿပာတက္ဆုိတက္ လုပ္တက္ ကုိင္တက္ ဆုိေသာ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္၊ အရည္အခ်င္းရွိရမည္။ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိရမည္။ စိတ္ေနစိတ္ထားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈရွိရမည္။
ကၠေၿႏၵရွိရမည္။ သိကၡာရွိရမည္။ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိရမည္။ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္မႈရွိရမည္။ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိရမည္။အေၿမာ္အၿမင္ရွိရမည္။ ဆင္ၿခင္တုံတရားရွိရမည္။
ေနရာေကာင္းရွိရမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ၊ေဆြေကာင္း အမီွေကာင္းရွိရမည္။စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာင္းရွိရမည္။
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စြန္႔လြတ္မႈ၊ အနစ္အနာခံမႈ၊ ခြင့္လြတ္မႈ၊သည္းခံမႈရွိရမည္။
အတၱိသုခ- ရွိမွခ်မ္းသာမည္။ မရွိလွ်င္ဆင္းရဲမည္။ ခ်မး္သာဖုိ႔အတြက္ရွိရမည့္အရာေတြကေတာ့ေခတ္အား၊ စနစ္အားေလွ်ာ္စြာ မ်ားလွသည္။ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ေတာ့ ကုိယ့္မွာရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္အရာေတြရွိေအာင္လုပ္
ထားရမည္။ၿပည့္ေအာင္ၿဖည့္ထားရမည္။ ရွိလွ်င္ခ်မ္းသာလိမ့္မည္။ မရွိလွ်င္ေတာ့ဒုကၡေတြ႔လိမ့္မည္။လူရယ္လုိ႔ၿဖစ္လာလွ်င္ လူနဲ႔တူေအာင္စားရသင့္သည္။ လူႏွင့္တူေအာင္
ေနရသင့္သည္။ လူကုိလူလုိတန္ဖုိးထားခံရသင့္သည္။ဒါက ေဘာဂသုခဆုိသည့္လူခ်မ္းသာတစ္ပါးၿဖစ္သည္။
ကမာၻမွာလူႏွင့္တူေအာင္ မေနရသူေတြ၊ လူႏွင့္တူေအာင္မစားရသူေတြ၊ လူနွင့္တူေအာင္မ၀တ္ရသူေတြ၊လူကုိလူလုိတန္ဖုိးမထားခံရသူေတြအမ်ားၾကီးရွိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေဘာဂသုခဆုိ
ေသာခ်မး္သာတစ္ပါးကလည္း လူအတြက္အေရးၾကီးသည္။
ေယဘုယ်အားၿဖင့္ေတာ့ေဘာဂသုခကအတၱိသုခႏွင့္ဆက္စပ္ေန၏။ ၀တ္စာရွိမွ၀တ္လုိ႔ရမည္. စားစရာရွိမွစားလုိ႔ရမည္။ခံစားစရာရွိမွ ခံစားလုိ႔ရမည္။ ၀ရွိမွ၀ိလုပ္လုိ႔ရမည္။ ၀မရွိဘဲနဲ႔၀ိလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ဒုကၡေတြ႔မွာေသခ်ာေပသည္.ဒီေတာ့ေဘာဂသုခႏွင့္ၿပည့္စုံဖုိ႔ဆုိတာအတိၱသုခႏွင့္
ၿပည့္စုံမွၿဖစ္မည္။
လူရယ္လုိ႔ၿဖစ္လာလွ်င္လူ႔ခ်မ္းသာကုိခံစားပါ။ ေကာင္းေကာင္းေန၊ေကာင္းေကာင္းစား ေကာင္းေကာင္းသုံး
အဲဒီလုိေကာင္းေကာင္းသုံးအဲဒီလုိမ်ိဳး ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းစားေကာင္းေကာင္း၀တ္ႏုိင္ေအာင္၊
ေဘာဂသုခအေနႏွင့္ၿပည့္စုံေအာင္ အတၱိသုခအေနႏွင့္ေကာင္းေကာင္းရွာထား၊ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ထား၊ေကာင္းေကာင္းၾကိဳးစားထား၊ ေကာင္းေကာင္းစုထားအဓိပၸာယ္ကဒီလုိၿဖစ္သည္။
ဗုဒၶ၏တရားေတာ္သည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္သက္ဆုိင္သလုိလူပုဂၢဳိလ္အမ်ားႏွင့္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြႏွင့္လည္းသက္ဆုိင္သည္။လူအဖဲြ႔အစည္းေတြမွာလည္း တစ္မိသားစု၊ တစ္ရပ္၊တစ္ရႊာ
တစ္ၿမဳ႔ိ၊ တစ္ႏုိင္ငံ၊ တစ္ကမာၻ၊လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။
အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ (ဓမၼပိယဆရာေတာ္)

ဆက္လက္ေရးသားပါအုံးမည္

No comments: