Sunday, 5 October 2008

တစ္ရာႏွင့္တစ္ရက္

'သီလမရွိသူရဲ႔ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွင္ရၿခင္းထက္ သီလရွိသူရဲ႔တစရက္တာအသက္ရွင္ရၿခင္းက
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိၿပီး ၿမင့္ၿမတ္ပါတယ္' (ဗုဒၶ)
ကာယကံအမွားအယြင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္မႈ၊ ၀စီကံအလဲြအေခ်ာ္မ်ားေစာင့္ထိန္းမႈကုိ သီလလုိ႔ေခၚပါတယ္
မၿပဳသင့္တဲ့ ကူိယ္မႈလုပ္ရပ္ေတြ မၿပဳ၊ မေၿပာသင့္တဲ့ႏႈတ္ထြက္စကားေတြ မေၿပာဘဲ ကုိယ္နဲ႔ႏႈတ္ကုိေစာင့္စည္း
ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့သူဟာ သီလရွိတဲ့သူပါ။
ကုိယ္အမွား၊ ႏႈတ္အမွားကုိ ၿပဳထားတဲ့သူ(သီလမရွိတဲ့သူ)ရဲ႔စိတ္အစဥ္ဟာ ေနာင္တတရားေတြနဲ႔ပူေလာင္
ကြ်မ္းၿမဳိက္ေနပါတယ္။စိတ္ပူေလာင္ေနသူတစ္ေယာက္ရဲ႔ ၾကံစည္ေတြးေခၚမႈ၊ဆုံးၿဖတ္လုပ္ကုိင္မႈေတြဟာ အမွားေတြခ်ည္းၿဖစ္ေနမွာပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အမွားေတြေရာေႏွာေနမွာပါ။ဒါနဆုိတာမွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ။
ဒါေပမဲ့ သီလမရွိသူရဲ႔ဒါနဟာ ၾကြက္ေခ်းေရာေနတဲ့ ဆြမ္းဆန္လုိ ၿဖစ္ေနလုိ႔အက်ိဳးေပးမစင္ၾကယ္ႏုိင္ပါဘူး။
သီလရွိသူရဲ႔ ဒါနကေတာ့ အေမႊးေသတၱာထဲေလွာင္ထားတဲ့ သေလးဆန္နဲ႔ အလားလုိ႔ အက်ိဳးေပးလည္းစင္ၾကယ္၊
အက်ိဳးရလည္း ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားပါတယ္။

သီလမရွိေတာ့ စိတ္မေအးခ်မ္း၊ စိတ္မေအးခ်မ္းေတာ့ စိတ္မတည္ၿငိမ္၊ စိတ္မတည္ၿငိမ္ေတာ့ အသိဥာဏ္
မထြက္၊ သီလပ်က္ရင္ သမာဓိေရာ၊ ပညာေရာၿဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါဘူး။ သီလရွိရင္ေတာ့ စိတ္ေအးခ်မ္းတဲ့အတြက္ သမာဓိေရာၿပည့္ၿပည့္၀၀ အားေကာင္းႏုိင္ပါတယ္..
(အရွင္ဆႏၵဓိက)

No comments: